Aprenentatge

Activitat autònoma
i activitat estructurada

 

 

 

A El Roure, els nens i les nenes es mouen constantment, de manera fluida i voluntària entre dues experiències d’aprenentatge i relació: l’activitat autònoma i l’activitat amb mediació de l’adult.

 

L’activitat autònoma i espontània és la natural i necessària durant tota la infància. És a través d’aquesta activitat que el nen busca i troba allò necessari per al seu benestar més íntim, segons una sensible guia innata. Al llarg de tota la infància, aquesta activitat consisteix principalment en el joc; és la via de l’experimentació imprescindible per a l’aprenentatge; és a dir, per a la comprensió de si mateix en el món que l’envolta.

En el desenvolupament d’una activitat estructurada en la qual s'esdevé la relació amb l’adult, els nens i les nenes descobreixen una dimensió diferent; poden treure el cap amb ell per veure aspectes de la cultura adaptats a la seva mirada, se’ls poden presentar nous interrogants i descobriments als quals sense aquesta mediació no podrien tenir accés. En aquesta relació, l’adult no fa d’ensenyant; simplement obre nous horitzons i acompanya en l’aventura d’una nova incursió investigadora.

1/7
1/7