El Roure a distància
El Roure a distància és una forma d’acompanyament a les famílies que teniu interès a participar en la nostra experiència educativa sense assistir diàriament a l’escola.

Els temps demanen obertura, creativitat i cooperació. Volem contribuir, més enllà de les famílies de l’escola, a la cura de l’acompanyament pedagògic i de les relacions familiars que es donen en l’entorn de la casa. L’ambient familiar a casa és el principal referent de les criatures; a la nostra societat sovint tenim dificultats per trobar els criteris i els recursos d’acompanyament i intervenció, que necessiten els fills i filles. Ens proposem explorar, conjuntament amb mares i pares, la pròpia naturalesa de les seves criatures, per tal de recolzar el desenvolupament del seu potencial i les tensions que el limiten. 

​Aportem la nostra experiència com a escola des del 2001, que inclou l’acompanyament a mares i pares i com a centre formador des del 2008. 

 

Què és?

És una forma de pertinença a la comunitat El Roure durant tot un curs escolar per a famílies amb filles i fills d'entre 3 i 16 anys. Ens adrecem a famílies que teniu interès a participar en la nostra experiència educativa i que, al mateix temps, no us plantegeu una assistència presencial quotidiana. Potser eduqueu a casa o, tot i assistint a una escola, voleu afegir l’acompanyament i l’assessorament que fem a El Roure sobre el procés de creixement de les vostres filles i fills. 

Aquesta relació amb l’escola no implica l’escolarització oficial, representa un recolzament a la funció educativa de la família.

Com ho fem?

La relació s'estableix de forma virtual, per a tot el curs escolar (de setembre a juny inclosos) i s'organitza segons el calendari de l'escola.
Respectarem les dates i hores de les reunions programades com un compromís; en cas que l'escola hagi de canviar una data es proposarà una altra per recuperar la sessió. En cas que la família no pugui assistir a la reunió no podem garantir que es pugui recuperar.

Us oferim diferents opcions:

1. Acompanyament a mares i pares

 

Us acompanyem sobre qualsevol aspecte del procés familiar de criança dels vostres fills i filles, a través de reunions virtuals quinzenals o mensuals durant tot el curs escolar. Les situacions quotidianes concretes són el punt de partida per a reflexionar, cercar i enfocar la vostra observació i intervenció.

Aquestes reunions es programem al calendari escolar a l’inici de la relació.
 

Les reunions estan a càrrec de la coordinadora de l’escola o coordinadora de l’etapa a la qual es pertany.

Els continguts de les trobades es desenvoluparan a partir de les situacions concretes quotidianes i els temes que porteu les mares i pares. 

Nosaltres us recolzem en punts com ara: 

 • L’observació, seguiment, reflexió i intervenció sobre el procés integral de maduració de cada criatura, que inclou els aspectes físic, emocional i intel·lectual.
   

 • L’atenció a les dinàmiques de relació entre mares/ pares i filles/fills, i entre tots els membres de la família, essencials pel benestar individual i familiar. 
   

 • L’assessorament pedagògic: sobre els continguts i competències del currículum, metodologia, acompanyament d’activitats autònomes i estructurades, adequació d’espais i materials pedagògics, etc.

A més a més us oferim:
 

 • Participar en la revista anual de persones adultes de l’escola (mares, pares i equip).
   

 • Descomptes en les formacions El Roure, tan presencials com virtuals.
   

Opcions, aportació econòmica i forma de pagament:

 • Quinzenal: 2 Reunions d’1 hora/mes…………………………100€/mes
   

 • Mensual: 1 reunió d’1 hora/mes……………………………….....55€/mes 

2. Acompanyament familiar
    + recursos d’activitats 

 

A l'opció anterior afegim l’acompanyament a l’activitat d’aprenentatge, amb l’enviament de propostes i el seu acompanyament metodològic i didàctic. 

 

Concretament us enviem 12 propostes d’activitat mensuals per desenvolupar en l'àmbit familiar amb els vostres fills i filles. 
 

Les activitats es dissenyen contemplant les necessitats de l’etapa evolutiva, de la pròpia criatura i segons els diferents àmbits del currículum oficial.
 

La metodologia plantejada és activa, experimental i interdisciplinar. 

A més a més us oferim:
 

 • Assessorament metodològic i didàctic de l’activitat pedagògica que podeu plantejar a casa.
   

 • Possibilitat de comunicació puntual amb el grup de El Roure de la mateixa edat del vostre fill o filla a partir dels 9 anys (1 reunió al mes).
   

 • Tutories individuals amb les filles i fills a partir de 12 anys (1 reunió al mes).
   

 • Aquestes possibilitats d’assessorament, comunicació amb el grup i tutories es faran dins el temps de reunions de l’opció triada.
   

 • Participar en les revistes anuals de persones adultes i en la revista de nenes, nens i adolescents del grup de la mateixa edat dels vostres fill o filles (a partir dels 6 anys).
   

 • Descomptes en les formacions El Roure, tan presencials com virtuals.

Opcions, aportació econòmica i forma de pagament:

 • Quinzenal: 2 reunions d’1 hora/mes + activitats…………... 180€/mes
   

 • Mensual: 1 reunió d’1 hora/mes + activitats………………….... 135€/mes 

CONTACTE 

Per a més informació, si us plau, envia'ns aquest breu formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Gràcies! Missatge enviat