Assessorament
A professionals
Suposa un acompanyament i facilitació a mida, a partir de la realitat educativa que viviu cada persona o grup, tenint present les vostres necessitats, capacitats, límits i recursos personals i professionals. A partir de l'experiència i trajectòria de El Roure des del 2001, us oferim assessorament individual com a professionals de l'educació, o grupals com a col·lectius o equips educatius.

  

La pràctica pedagògica de qualsevol professional és un repte permanent, en el que cal fer front a situacions noves, difícils, a vegades conflictives, tant en l'àmbit de la intervenció amb una criatura determinada com en l'àmbit de tot un grup.
Sovint les eines que tenim no són suficients i necessitem revisar els nostres patrons i tendències personals i professionals, ampliar la nostra mirada vers la nostra tasca i desenvolupar la nostra percepció de les necessitats de les criatures.
També necessitem renovar i innovar les concepcions i formes de funcionament pedagògic que sovint tenim integrades i no són coherents amb el que considerem adient o interessant.


El nostre propòsit és acompanyar processos individuals i grupals de transformació i renovació pedagògica, impulsats pels interrogants, l’observació i la reflexió sobre allò que ens dóna, tant fora com dins de nosaltres mateixos.

Això es concreta tant des d'un vessant més conceptual i teòrica com des d'un acompanyament proper al quotidià, per tal d'implementar canvis en la pràctica educativa amb relació als aspectes que porten les situacions concretes: l'acompanyament pedagògic, la llibertat i els límits, la consciència sistèmica, la metodologia i els formats d'activitat, la intervenció i l'ús d'espais i de materials, la gestió i organització d'equips, les formacions, les eines i recursos per a la docència, l'organització de l'equip educatiu, la comunicació entre equip i famílies, les eines d'observació i registre del processos d'aprenentatge, etc.


A partir de les necessitats que ens plantegeu i junts detectem en un primer contacte, podem concretar continguts, metodologia, durada i logística de l'assessorament, que podrem anar revisant, modificant o validant a mesura que avancem.

 

Les consultes es faran en format virtual o bé presencial si és possible per ambdues parts.

 

FORMATS I APORTACIÓ ECONÒMICA


Consulta puntual:

  • Individual………...............................................................................75€/hora

  • Equips o col·lectiu………...............................................................90€/hora


Acompanyament durant el curs: 
10 trobades (de setembre a juny inclosos*).

  • Individual………...............................................................................60€/hora

  • Equips o col·lectiu………...............................................................80€/hora

 

*En aquest cas habitualment proposem 1 trobada mensual. També es poden distribuir segons la vostra necessitat​.

Alguna de les consultes poden ser en forma de:

  • Visita d’observació i reflexió a El Roure
    (amb una limitació de dues persones).

  • Visita d’observació i reflexió al vostre espai.
    (cal afegir una despesa de desplaçament de 20€/hora).

 

Si creieu que la nostra mirada i trajectòria us pot acompanyar un tros del camí, no dubteu en contactar amb nosaltres i us atendrem encantades en el correu electrònic info@elroure.org.