Assessorament
A professionals
Suposa un acompanyament i facilitació a mida, a partir de la realitat educativa que viviu cada persona o grup, tenint present les vostres necessitats, capacitats, límits i recursos personals i professionals. A partir de l'experiència i trajectòria de El Roure des del 2001, us oferim assessorament individual com a professionals de l'educació, o grupals com a col·lectius o equips educatius.

  

La pràctica pedagògica de qualsevol professional és un repte permanent, en el que cal fer front a situacions noves, difícils, a vegades conflictives, tant en l'àmbit de la intervenció amb una criatura determinada com en l'àmbit de tot un grup.

 

Sovint les eines que tenim no són suficients i necessitem revisar els nostres patrons i tendències personals i professionals, ampliar la nostra mirada vers la nostra tasca i desenvolupar la nostra percepció de les necessitats de les criatures. També, necessitem renovar i innovar les concepcions i formes de funcionament pedagògic que sovint tenim integrades i no són coherents amb el que considerem adient o interessant.

El nostre propòsit és acompanyar processos individuals i grupals de transformació i renovació pedagògica, impulsats pels interrogants, l’observació i la reflexió sobre allò que es dóna, tant fora com dins de nosaltres mateixos.

 

Això es concreta tant des d'un vessant més conceptual i teòric com des d'un acompanyament proper al quotidià, per tal d'implementar canvis en la pràctica educativa amb relació als aspectes que porten les situacions concretes: l'acompanyament pedagògic, la llibertat i els límits, la consciència sistèmica, la metodologia i els formats d'activitat, la intervenció i l'ús d'espais i de materials, la gestió i l’organització d'equips, les formacions, les eines i recursos per a la docència, l'organització de l'equip educatiu, la comunicació entre equip i famílies, les eines d'observació i registre del processos d'aprenentatge, etc.

 

A partir de les necessitats que ens plantegeu i junts detectem en un primer contacte, podem concretar continguts, metodologia, durada i logística de l'assessorament, que podrem anar revisant, modificant o validant a mesura que avancem.

 

Les sessions es faran en format virtual o bé presencial si és possible per ambdues parts.

OPCIONS I APORTACIÓ ECONÒMICA:


Sessió puntual:

 • Individual………...............................................................................65€/hora

 • Equips o col·lectiu………...............................................................75€/hora

Sessions continuades: 

 • Fem un calendari de trobades per a un seguiment del procés individual o col·lectiu en el que us trobeu.
   

 • Habitualment proposem 1 trobada mensual, però també es poden distribuir segons la vostra necessitat.
   

Alguna de les sessions poden ser en forma de:

 • Visita d’observació i reflexió a El Roure

 • Visita d’observació i reflexió al vostre espai.
   

 

CONTACTA AMB NOSALTRES:


Si creieu que la nostra mirada i trajectòria us pot acompanyar un tros del camí, no dubteu en contactar amb nosaltres i us atendrem encantades en el correu electrònic:

                          formacions@elroure.org.