Aprenentatge 

Com aprenen els infants?

 

L’aprenentatge no és un procés lineal, progressiu, rítmic i endreçat; tampoc no ha d’estar lligat contínuament a la consciència; està més aviat lligat al benestar vital i, conseqüentment, a l’ambient, a la qualitat de la vivència i a la comunicació. Per aquest motiu, és possible observar tant recorreguts amb caràcter constant i gradual, com sobtats i amb avenços sorprenents. D’una forma o d’una altra, estem convençuts que el que determina la solidesa del que s’aprèn no és el temps invertit, la hipotètica adequació del contingut a l’edat, ni tan sols la metodologia escollida. La nostra atenció no pot centrar-se en el que es pot dissenyar des de l’exterior per als nens i per a les nenes.

Creiem que és urgent desterrar la idea d’entrenament, del valor del que és quantitatiu en relació amb l’aprenentatge. En la pràctica, el fer amb sentit (llegir, escriure, parlar, moure’s, relacionar-se, crear...) significa que tot l’organisme està actiu, implicat en la vivència, i això és el que permet que l’aprenentatge entri i sedimenti. Totes les capacitats intel·lectuals, l’afectivitat, la creativitat, la imaginació, els sentits, hi estan participant, i aquesta implicació és el que fa recollir la impressió i assimilar el que és convenient d’aquest moment, privilegiar-lo en la memòria i, des d’allí, associar-lo i transformar-lo, transformar-se, créixer.

 

Oferir la possibilitat als nens i a les nenes de seguir el seu impuls vital i explorar allò fonamental, no és tan sols prioritzar el seu benestar, sinó també apostar per una relació d’amistat amb l’aprenentatge.

 

1/5
1/7