Assessorament
A famílies
Assessorament
A professionals
És una forma d’acompanyament a mares i pares sobre qualsevol aspecte del procés familiar de criança dels vostres fills i filles.

A El Roure volem aportar la nostra experiència d’acompanyament a mares i pares des de 2001, una mirada externa i alhora propera, que engloba el procés integral de les famílies amb filles i fills entre 3 i 16 anys.

El procés de la criança dels fills i filles és una de les experiències més valuoses a la vida adulta. La realitat quotidiana de relació amb el fills i filles ens genera  interrogants i ens obre la mirada sobre allò que es dóna, tant fora com dins nostre. 

 

La relació del dia a dia ens porta a viure situacions de dubte o conflicte, qüestiona les nostres creences o ens fa treure patrons inconscients heretats que no desitgem mantenir i sabem que afecten negativament als nostres fills i filles. Les dificultats o dubtes o moments de crisi es poden manifestar en qualsevol aspecte de la vida familiar: les relacions entre germans/es, amb la mare i el pare o amb les amistats, el procés d’aprenentatge, la gestió emocional, els hàbits domèstics, la imatge de si mateix, etc.

Per poder explorar una relació acurada, sensible amb l’estat intern dels fills i filles en cada moment, necessitem observar els pensaments i creences, sentir les emocions que sorgeixen, interpretar els llenguatges no verbals, reflexionar, arriscar-nos a intervenir des d'un lloc nou. També, necessitem conèixer i atendre les nostres necessitats personals. Es tracta en definitiva d’accedir a la saviesa innata que tenim com a mares i pares.

 

Us recolzem en el vostre rol de mares i pares en punts com ara: 
 

 • L’observació, seguiment, reflexió i intervenció sobre el procés integral de maduració de cada criatura, l'autoregulació, les tensions, dificultats i bloquejos que es manifesten en els aspectes físic, emocional i intel·lectual. 
   

 • L’atenció a les dinàmiques de relació entre mares/pares i filles/fills, i entre tots els membres de la família, essencials pel benestar individual i familiar.  
   

 • Els processos d’aprenentatge: l’acompanyament d’activitats a casa, l’adequació d’espais i materials pedagògics a casa, l’acompanyament en la pròpia organització i gestió del temps per part dels nens/nenes i adolescents, la pròpia responsabilitat i autonomia, etc.
   

 • L’acompayament a l’etapa adolescent: entendre les característiques d’aquesta delicada etapa, com establir la comunicació i relació amb el/la adolescent, els graus de llibertat i límits, la gestió de l'ús de les noves tecnologies i xarxes socials, la gestió dels diners, la participació a les tasques de casa, la gestió de responsabilitats i compromisos, les formes de descàrrega de tensions, etc.

A més a més, us oferim:

 • Participar en la revista anual de persones adultes de l’escola (mares, pares i equip) 

 • Descomptes en les formacions El Roure, tan presencials com virtuals.

 

Les sessions es faran en format virtual o bé presencial si és possible per ambdues parts.


 

OPCIONS I APORTACIÓ ECONÒMICA:

Sessió puntual (1 hora).......................................................................55€/hora

Sessions continuades: 
 

 • Mensual (1 hora/mes)..................................................................55€/mes
   

 • Quinzenal (2 sessions d’1 hora/mes)*......………………………..100€/mes
   

*En el cas d’incloure la sessió individual amb adolescents, una de les reunions seria amb la mare i/o pare i l'altra amb el/l'adolescent.

Suposa un acompanyament i facilitació a mida, a partir de la realitat educativa que viviu cada persona o grup, tenint present les vostres necessitats, capacitats, límits i recursos personals i professionals. A partir de l'experiència i trajectòria de El Roure des del 2001, us oferim assessorament individual com a professionals de l'educació, o grupals com a col·lectius o equips educatius.

  

La pràctica pedagògica de qualsevol professional és un repte permanent, en el que cal fer front a situacions noves, difícils, a vegades conflictives, tant en l'àmbit de la intervenció amb una criatura determinada com en l'àmbit de tot un grup.

 

Sovint les eines que tenim no són suficients i necessitem revisar els nostres patrons i tendències personals i professionals, ampliar la nostra mirada vers la nostra tasca i desenvolupar la nostra percepció de les necessitats de les criatures. També, necessitem renovar i innovar les concepcions i formes de funcionament pedagògic que sovint tenim integrades i no són coherents amb el que considerem adient o interessant.

 

El nostre propòsit és acompanyar processos individuals i grupals de transformació i renovació pedagògica, impulsats pels interrogants, l’observació i la reflexió sobre allò que es dóna, tant fora com dins de nosaltres mateixos.

 

Això es concreta tant des d'un vessant més conceptual i teòric com des d'un acompanyament proper al quotidià, per tal d'implementar canvis en la pràctica educativa amb relació als aspectes que porten les situacions concretes: l'acompanyament pedagògic, la llibertat i els límits, la consciència sistèmica, la metodologia i els formats d'activitat, la intervenció i l'ús d'espais i de materials, la gestió i l’organització d'equips, les formacions, les eines i recursos per a la docència, l'organització de l'equip educatiu, la comunicació entre equip i famílies, les eines d'observació i registre del processos d'aprenentatge, etc.

 

A partir de les necessitats que ens plantegeu i junts detectem en un primer contacte, podem concretar continguts, metodologia, durada i logística de l'assessorament, que podrem anar revisant, modificant o validant a mesura que avancem.

 

Les sessions es faran en format virtual o bé presencial si és possible per ambdues parts.

OPCIONS I APORTACIÓ ECONÒMICA:


Sessió puntual:

 • Individual………...............................................................................55€/hora

 • Equips o col·lectiu………...............................................................65€/hora

Sessions continuades: 

 • Fem un calendari de trobades per a un seguiment del procés individual o col·lectiu en el que us trobeu.
   

 • Habitualment proposem 1 trobada mensual, però també es poden distribuir segons la vostra necessitat.
   

Alguna de les sessions poden ser en forma de:

 • Visita d’observació i reflexió a El Roure

 • Visita d’observació i reflexió al vostre espai.
   

 

CONTACTA AMB NOSALTRES:


Tant si sou família com si sou professionals i si creieu que la nostra mirada i trajectòria us pot acompanyar un tros del camí, no dubteu en contactar amb nosaltres i us atendrem encantades en el correu electrònic:

                          formacions@elroure.org.

TESTIMONIS

Per a nosaltres ha estat un viatge molt gratificant, estem molt agraïts d’haver pogut rebre el vostre suport! Hem aprofundit en el coneixement dels nostres fills i de nosaltres mateixos, i de les relacions que establim. Ens hem sentit escoltats i alleujats amb les vostres paraules, hem adquirit noves mirades i noves eines per fer el dia a dia més enriquidor i menys caòtic.

 

Els materials ens els guardem per fer-los servir quan tinguem més energia. El que ens ha resultat més profitós han estat les xerrades amb la Begoña. La periodicitat de les trobades ens sembla idònia. Valorem molt la possibilitat de poder parlar de temes tan diversos relacionats amb l’educació dels nostres fills!

 

Moltes gràcies!!

Marta i Genís


Al principi de curs, davant de tanta incertesa, saber que el Roure oferia suport a les famílies que obtàvem per una educacuó no convencional a casa, va ser per a nosaltres una gran alegria. Ho vam rebre com el suport que necessitàvem.


Ara ja, a les acaballes del curs, puc verificar que, en efecte, el recolzament de la Begoña, la seva mirada, guia i experiencia ha sigut un puntal indispensable per mi. Ha sigut un posar ordre, un sentir-me acompanyada, un poder compartir tants dubtes que se't posen pel camí.


Tot i la distància geografica ens hem sentit ben "arropats".

Només puc estar agraïda per l'escolta i l'ajuda rebudes.


Moltes gracies a tot l'equip!!

Maria