El Roure a casa
El Roure a casa és una forma d’acompanyament a les famílies que teniu interès a participar en la nostra experiència educativa sense assistir diàriament a l’escola.

Els temps demanen obertura, creativitat i cooperació. Volem contribuir, més enllà de les famílies de l’escola, a la cura de l’acompanyament pedagògic i de les relacions familiars que es donen en l’entorn de la casa. L’ambient familiar a casa és el principal referent de les criatures; a la nostra societat sovint tenim dificultats per trobar els criteris i els recursos d’acompanyament i intervenció, que necessiten els fills i filles. Ens proposem explorar, conjuntament amb mares i pares, la pròpia naturalesa de les seves criatures, per tal de recolzar el desenvolupament del seu potencial i les tensions que el limiten. 

​Aportem la nostra experiència com a escola des del 2001, que inclou l’acompanyament a mares i pares i com a centre formador des del 2008. 

 

Què és?

És una forma de pertinença a la comunitat El Roure durant tot un curs escolar per a famílies amb filles i fills d'entre 3 i 16 anys. Ens adrecem a famílies que teniu interès a participar en la nostra experiència educativa i que, al mateix temps, no us plantegeu una assistència presencial quotidiana. Potser eduqueu a casa o, tot i assistint a una escola, voleu afegir l’acompanyament i l’assessorament que fem a El Roure sobre el procés de creixement de les vostres filles i fills. 

Aquesta relació amb l’escola no implica l’escolarització oficial, representa un recolzament a la funció educativa de la família.

Com ho fem?

La relació s'estableix de forma virtual, per a tot el curs escolar (de setembre a juny inclosos) i s'organitza segons el calendari de l'escola.
Respectarem les dates i hores de les reunions programades com un compromís; en cas que l'escola hagi de canviar una data es proposarà una altra per recuperar la sessió. En cas que la família no pugui assistir a la reunió no podem garantir que es pugui recuperar.

Us oferim diferents opcions:

1. Acompanyament a mares i pares

 

Us acompanyem sobre qualsevol aspecte del procés familiar de criança dels vostres fills i filles, a través de reunions virtuals quinzenals o mensuals durant tot el curs escolar. Les situacions quotidianes concretes són el punt de partida per a reflexionar, cercar i enfocar la vostra observació i intervenció.

Aquestes reunions es programem al calendari escolar a l’inici de la relació.
 

Les reunions estan a càrrec de la coordinadora de l’escola o coordinadora de l’etapa a la qual es pertany.

Els continguts de les trobades es desenvoluparan a partir de les situacions concretes quotidianes i els temes que porteu les mares i pares. 

Nosaltres us recolzem en punts com ara: 

 • L’observació, seguiment, reflexió i intervenció sobre el procés integral de maduració de cada criatura, que inclou els aspectes físic, emocional i intel·lectual.
   

 • L’atenció a les dinàmiques de relació entre mares/ pares i filles/fills, i entre tots els membres de la família, essencials pel benestar individual i familiar. 
   

 • L’assessorament pedagògic: sobre els continguts i competències del currículum, metodologia, acompanyament d’activitats autònomes i estructurades, adequació d’espais i materials pedagògics, etc.

A més a més us oferim:
 

 • Participar en la revista anual de persones adultes de l’escola (mares, pares i equip).
   

 • Descomptes en les formacions El Roure, tan presencials com virtuals.
   

Opcions, aportació econòmica i forma de pagament:

 • Quinzenal: 2 Reunions d’1 hora/mes…………………………100€/mes
   

 • Mensual: 1 reunió d’1 hora/mes……………………………….....55€/mes 

2. Acompanyament familiar
    + recursos d’activitats 

 

A l'opció anterior afegim l’acompanyament a l’activitat d’aprenentatge, amb l’enviament de propostes i el seu acompanyament metodològic i didàctic. 

 

Concretament us enviem 12 propostes d’activitat mensuals per desenvolupar en l'àmbit familiar amb els vostres fills i filles. 
 

Les activitats es dissenyen contemplant les necessitats de l’etapa evolutiva, de la pròpia criatura i segons els diferents àmbits del currículum oficial.
 

La metodologia plantejada és activa, experimental i interdisciplinar. 

A més a més us oferim:
 

 • Assessorament metodològic i didàctic de l’activitat pedagògica que podeu plantejar a casa.
   

 • Possibilitat de comunicació puntual amb el grup de El Roure de la mateixa edat del vostre fill o filla a partir dels 9 anys (1 reunió al mes).
   

 • Tutories individuals amb les filles i fills a partir de 12 anys (1 reunió al mes).
   

 • Aquestes possibilitats d’assessorament, comunicació amb el grup i tutories es faran dins el temps de reunions de l’opció triada.
   

 • Participar en les revistes anuals de persones adultes i en la revista de nenes, nens i adolescents del grup de la mateixa edat dels vostres fill o filles (a partir dels 6 anys).
   

 • Descomptes en les formacions El Roure, tan presencials com virtuals.

Opcions, aportació econòmica i forma de pagament:

 • Quinzenal: 2 reunions d’1 hora/mes + activitats…………... 180€/mes
   

 • Mensual: 1 reunió d’1 hora/mes + activitats………………….... 135€/mes 

TESTIMONIS

Per a nosaltres ha estat un viatge molt gratificant, estem molt agraïts d’haver pogut rebre el vostre suport! Hem aprofundit en el coneixement dels nostres fills i de nosaltres mateixos, i de les relacions que establim. Ens hem sentit escoltats i alleujats amb les vostres paraules, hem adquirit noves mirades i noves eines per fer el dia a dia més enriquidor i menys caòtic.

 

Els materials ens els guardem per fer-los servir quan tinguem més energia. El que ens ha resultat més profitós han estat les xerrades amb la Begoña. La periodicitat de les trobades ens sembla idònia. Valorem molt la possibilitat de poder parlar de temes tan diversos relacionats amb l’educació dels nostres fills!

 

Moltes gràcies!!

Marta i Genís

CONTACTE 

Per a més informació, si us plau, envia'ns aquest breu formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.