A El Roure tenim tres etapes diferenciades i en relació: Els Cirerers, per a nens i nenes entre 3 i 6 anys; La Ginesta, per a nenes i nens entre 7 i 12 anys i, L’Heura, per a adolescents entre 12 i 16 anys.
 
Considerem que cada etapa requereix un espai i un ambient propis, però trobem enriquidora la convivència d’edats. És per això que afavorim formes i situacions d’intercanvi entre els tres grups. Entre el final d’una etapa i el començament de la següent hi ha un moment de transició flexible que els adults acompanyen i que se centra en respectar el ritme de cada infant.