La formació per a adults
El Roure (edició 2019-2020) 
Grup de vivència i reflexió pedagògica

 

Oferim aquest espai dedicat al procés d’aprenentatge dels adults al voltant de la recerca d’una educació viva i respectuosa.

 

La formació que ofereix El Roure  és una proposta dirigida a les persones que esteu interessades en l'educació des d'una mirada de respecte a l’essència de la infància. Es tracta de crear una plataforma de trobada col·lectiva per una pràctica pedagògica viva i pròpia de cada persona.  

 

Aquesta proposta vol nodrir una mirada àmplia, també vers el que no és aparent; una percepció del que realment es dóna en el fet educatiu, la consciència d'allò que ens dificulta aquesta percepció, un pensament propi i creatiu.

 

 

Convidem a que cada participant se senti a l’hora connectat amb si mateix i amb consciència de pertànyer al grup. El punt de partida seran propostes de vivències individuals o grupals que ens permetin entrar en l’atenció present, l'observació i la reflexió, des de la nostra pròpia realitat i la dels altres. El company de viatge serà El Roure, la seva línia, recorregut i experiència pedagògica. El camí, el que cadascú pugui i desitgi recórrer, el que el grup aculli.

 

ACOMPANYANTS DEL GRUP

Begoña González (co-fundadora i coordinadora pedagògica).
Paco Robles (membre de l'equip pedagògic).

En aquest curs ens endinsarem en els temes i aspectes fonamentals d’un acompanyament integral i respectuós del creixement dels infants des  de la nostra visió i pràctica pedagògica.

 

CONTINGUTS CURS 1: ELS FONAMENTS

1. La família, eix vital de la criança

- Història de vida i genograma. Consciència dels patrons familiars heredats i transmessos. Sistèmica familiar.

2. Pedagogia sistèmica

- La comunitat educativa,  l’escola. Relació mares/pares i equip pedagògic. Formes de participació de les famílies a l’escola.

3. El contacte amb la pròpia naturalesa

- Les dimensions de la naturalesa humana i la maduració integral: aspecte físic, emocional, intel·lectual.

4. La peculiaritat individual.

- Essència, dimensions naturals prioritàries i ego

- Aspectes passiu i actiu de les dimensions naturals

5. L’experiència d’aprendre

- El diàleg dintre-fora des de la pròpia necessitat. 

- Desig individual i consciència de pertinença col·lectiva.

6. Capacitats i dificultats en l’aprenentatge

- Desenvolupar el potencial propi.

- L’aprenentatge des de la particular naturalesa de cadascú i les diferents dimensions humanes.

- Aprendre de la dificultat.

7. A la recerca de l'acompanyament adient

- La percepció de les necessitats de l'infant. 

- La relació entre l’adult i la criatura. El lloc de cadascú. L’espai de llibertat en el marc de seguretat dels límits. 

- Acompanyament de la dificultat.

- La comunicació empàtica entre adult i criatura.

8. L’acompanyament a mares i pares

- La comunicació empàtica entre adults.

- La relació entre casa i escola.

- Recolzament a mares i pares; ritmes i límits.

- El paradigma patriarcal i les seves repercussions en l’acompanyament a la criança. 

1. L’Equip pedagògic

- El lloc de l’equip dins la comunitat pedagògica.

- Rols, funcions i organització del treball en equip.

- Espais i recursos per  l’acompanyament de l’equip.

2. La participació de la família més enllà de la pròpia maternitat i paternitat

- Organització i representació del col·lectiu de famílies.

- Els grups de pertinença: sentit i funcions.

- Les comissions.

- La comunicació amb l’equip pedagògic.

3. Els espais i materials

- Sentit i funcions dels espais. L’espai interior i exterior, l’espai d’intimitat i de sociabilitat. Els espais i l’activitat. 

- Sentit i funcions dels materials. Els materials neutres i específics. Els materials  com a fruit i memòria del que succeeix.

4. Metodologia; des de la vivència cap a un aprenentatge holístic

- Experiències  amb contingut i metodologia integral. Eines i recursos. Anàlisi i reflexió de situacions d’aprenentatge i la seva complexitat.

- L’Activitat i l’aprenentatge. Activitat autònoma i activitat estructurada. Autoregulació en moviment. Tipus d’activitats.

5. L’etapa de 3 a 6 anys: de l’entorn familiar a la trobada amb l’altri

- Els trets fonamentals de l’etapa evolutiva.

- Peculiaritats en l’acompanyament de l'etapa. El procés d’integració i l’acompanyament a mares i pares. 

- L’activitat: formats d’activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió. 

- Peculiaritats dels aprenentatges. La relació viva amb el currículum. 

- Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

6. L’etapa de 7 a 12 anys: experimentar per comprendre, assimilar i adaptar-m’hi.

- Els trets fonamentals de l'etapa evolutiva.

- Peculiaritats en l’acompanyament de l'etapa. 

- L’activitat: Formats d’activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió. 

- Peculiaritats dels aprenentatges. La relació viva amb el currículum. La consciència d’aprendre. 

- Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

7. L’etapa de 12 a 16 anys: cap a la plena autogestió individual i grupal

- El concepte sòcio-educatiu de l’adolescència en el nostre context.

- Peculiaritats de l’etapa evolutiva. 

- Trets característics de l’acompanyament que l’etapa necessita.

- Acollir i dinamitzar la força del grup.

- Activitats, currículum, recorreguts d’aprenentatge i avaluació en l’etapa.

- Fent camí més enllà de El Roure: mirades i experiències.

8. La comunitat pedagògica en acció

- Els conceptes de comunitat pedagògica i d’organització viva.

- La comunitat pedagògica extensa: experiències significatives d’interaccions amb l’entorn social entre famílies, nens i nenes i equips.

- El lleure adequat per a infants i adolescents; la mirada des de l’escola.

- Xarxes i afectivitat entre comunitats i persones.

- Formacions i assessoraments de El Roure.

Please reload

CALENDARI I HORARI

La formació consta d’un total de 75 hores repartides en 9 sessions de 7,5 hores cadascuna.

Les sessions es realitzaran els dissabtes, 26 octubre,  16 novembre,  14 desembre,  18 gener,  15 febrer,  21 març,  18 abril,  16 maig,  20 juny.

L’horari és de 10h. a 14h. i de 15h. a 18.30h.

PLACES 

El número de places és de 25.

 

PRÀCTIQUES 

Es tracta de conviure amb els nens i les nenes i amb l'equip pedagògic durant 25 h (5 dies) com a màxim, d’acord amb els criteris que s'explicaran personalment. 

L'equip farà l'acompanyament del grup de persones de pràctiques. Les pràctiques es faran durant el mateix curs que s'ha fet la formació.

 

APORTACIÓ ECONÒMICA I FORMES DE PAGAMENT 

- 800€ pagament únic. 

- 900€ pagament fraccionat. 

Independentment de la forma de pagament, cal fer una reserva de plaça de 150€ inclosa en el preu total.

Per tant, una vegada pagada la reserva de plaça, les opcions són: 

- Pagament únic: 650€

- Pagament fraccionat: 750 en 2 quotes de 375€ a abonar del 1 al 5 de setembre i gener.

 

Per assistir a les sessions cal estar al corrent dels pagaments.

CONTACTE I INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció cal emplenar i enviar el següent formulari. Un cop el rebem ens posarem en contacte amb vosaltres.

Les teves dades s'han enviat correctament, moltes gràcies!

Per realitzar la reserva de plaça, independentment de la modalitat de pagament, s’ha de fer un ingrés de 150€ en el número de compte que us facilitarem en rebre la vostra sol·licitud d’inscripció. El preu de la reserva estan inclòs en el preu total de la formació. En cas de no assistència a alguna o a cap de les sessions no es retornaran els diners.

 

CERTIFICACIÓ

Al final de la Formació El Roure la cooperativa Experiència educativa El Roure SCCL, facilitarà un certificat als participants.