Etapes

Etapa de 3 a 6 anys.
Els Cirerers

L’aprenentatge en aquestes edats es produeix fent experimentar tots els sentits corporals amb el medi i això porta a manipular materials i objectes concrets.

Les nenes i els nens més petits exploren constantment d’una manera  global i enormement eficaç. 

 

Qualsevol de les seves activitats lúdiques, de relació, d’expressió, de motricitat, porta implícita una gran quantitat i varietat d’aprenentatges: quan un nen juga al sorral traspassant aigua d’un recipient a l’altre i la barreja amb la sorra per a fer una pasta; quan construeix torres amb peces de fusta o circuits amb rampes, rectes i desnivells  per a fer-hi passar pilotes; quan estira la corda d’un carretó buit, primer, i després amb dos amics que s’hi han enfilat i en comprova la diferència, està comprenent vivencialment lleis de la física, fet que li permetrà comprendre-les posteriorment de manera intel·lectual; quan un nen busca la mesura convenient d’un pal per a la seva cabana, provant-ne ara un i ara un altre; quan tracta de fer trossos iguals d’un pastís d’aniversari o reparteix bales per a un joc; quan troba formes geomètriques en qualsevol objecte; quan es pregunta pel transcurs del temps o compara les distàncies recorregudes en dos viatges, està entrant en el pensament lògico-matemàtic. Quan fa gargots en un paper imitant l’escriptura dels adults, mira atentament les lletres impreses en un conte, descriu verbalment el que veu en una il·lustració, ja està immers en l’aprenentatge de la lectoescriptura.  

A El Roure, entre els 3 i 6 anys l’activitat bàsica és totalment espontània. Els diferents materials estan a l’abast dels nens i de les nenes per ser emprats en els espais que hi són destinats: racons de joc simbòlic, de construccions, de matemàtiques i de lectoescriptura, sala de moviment i música, tallers de plàstica, sorral. Hi ha, a més, una programació interna de l’equip  amb la qual cada dia de la setmana es proposa una activitat estructurada acompanyada per un adult en relació amb diferents camps de l’aprenentatge: les matemàtiques, la lectoescriptura, la plàstica, la música, el joc simbòlic i la psicomotricitat, la naturalesa, etc. Aquestes propostes són voluntàries i flexibles en el temps en funció de l’interès que despertin. D’altra banda, cada dia acostumen a aparèixer de manera natural i improvisada nombroses situacions d’aprenentatge amb la mediació de l’adult.

1/8
1/6