Etapes

Etapa de 6 a 12 anys.
La Ginesta i L'Arbreda

Comença una etapa en la qual els nens i les nenes ja comencen a estar preparats per a iniciar el camí d’un aprenentatge més abstracte. Es comença a fer conscient el desig d’aprendre i poden enfocar-lo voluntàriament en una direcció determinada. Es van  interessant més pels coneixements relacionats amb el món adult i va creixent la capacitat  i l’interès per les activitats en grup. De fet, assagen formes de relació i organització de grup que els permeten crear les seves pròpies normes socials com a començament d’una preparació a l’entrada del món adult que s’estendrà i intensificarà en l’adolescència.

 

L’activitat autònoma continua sent fonamental i es desenvolupa en els diferents espais disponibles: la biblioteca (amb racons de geografia i cultures, matemàtiques, jocs de taula, llengües), la sala de música i moviment, el taller de plàstica, el taller de natura i l’espai exterior.  

 

L’activitat estructurada té un paper important en aquesta etapa. Els infants estan cada vegada més interessats en activitats més abstractes, organitzades, estructurades i vinculades a l’adult i al grup. A partir d’aquesta edat hem establert una estructura d’activitats visible i voluntària amb la mediació de l’adult. 

Entenem que hi ha diverses formes de desenvolupar un aprenentatge estructurat i es tracta d’oferir punts de partida perquè cada nen i nena pugui moure’s en aquesta diversitat segons la seva particular sensibilitat i naturalesa. Per això hi ha formes individuals o de grup, autònomes o acompanyades pels adults, concretes o abstractes, temàtiques o interdisciplinàries, etc. L’objectiu de l’activitat estructurada és obrir nous horitzons, mostrar noves experiències i possibilitats d’aprenentatges en un context de grup. Són de caràcter vivencial, es desenvolupen mitjançant una metodologia lúdica i sovint interdisciplinària i tracten de recórrer l’ampli ventall d’aspectes de la cultura.

Celebrem reunions col·lectives per a organitzar i decidir sobre aquestes activitats que impliquen un acompanyament dels adults.         

 

Hi ha nens i nenes amb necessitats d’un acompanyament més proper i continuat o, en general, hi pot haver moments puntuals de dificultat, de rebuig, de resistència o de bloqueig en relació amb qualsevol tipus d’aprenentatge. Llavors establim un procés d’observació, seguiment  i acompanyament més proper de l’habitual, per a determinar el grau d’intervenció convenient en tots els aspectes, amb l’objectiu d’abordar i resoldre aquesta dificultat en concret. D’aquesta manera, afavorim que aquests nens i nenes trobin la possibilitat de resoldre el seu conflicte a través d’un marc mediat per l’adult.