L’espai és l’element que acull l’experiència però, alhora, és un dels elements que conforma i determina l’experiència. L’espai interior representa l’espai pensat per a satisfer les necessitats dels nens i de les nenes, l’espai exterior és l’espai natural, que ens ve donat per una finca envoltada de bosc i d’un entorn rural. Tant l’un com l’altre estan interrelacionats i cobreixen necessitats diverses indistintament: intimitat, sociabilitat, activitat, contemplació, concentració, expansió, etc. Tots dos són font interminable de vivències d’aprenentatge, cada racó respira i conserva empremtes d’emocions i de descobertes.