Acompanyament

Els infants

Hi ha un eix i una direcció en el camí de recerca de la nostra experiència d’acompanyament: tenir cura de l’essència de l’esperit infantil. La mirada original dels infants està il•luminada pel desig de ser i d’aprendre; demana un ampli marge d’autonomia i una estreta relació amb els adults.

 

El veritable aprenentatge es dóna a partir de l’impuls de cada infant i és el fruit del diàleg continuat entre el seu interior i l’exterior. És una dinàmica intrínseca al fet de ser vius, tot i que pot ser afavorida i alimentada o dificultada i adormida. Es per això que aprenem en tot lloc i moment i amb totes les nostres capacitats implicades. La nostra proposta pretén ser una experiència adreçada a acompanyar la globalitat del creixement de l‘infant sense sobrevalorar cap aspecte per damunt dels altres: el seu món emocional, els seus aprenentatges culturals, la seva capacitat de reflexió, d’expressió i comunicació amb els altres, la consciència de si mateixos, el seu desenvolupament motriu, la seva creativitat, etc.

Pretenem respectar el ritme i manera de cada infant en lloc de determinar des de fora el què, el com i el quan en aquest procés de creixement. Proposem que la mare i el pare assumeixin el dret i la responsabilitat bàsica en aquest acompanyament, en lloc de l’actitud de delegar en els professionals de l’educació i en l’escola una part fonamental de la seva funció. En aquest sentit, volem que El Roure sigui un espai pedagògic habitual i proper però no exclusiu, en el qual hi ha altres adults i experiències que no hi ha a casa però on mares i pares volen i poden participar. Es tracta que siguin la mare i el pare els que decideixin de manera continuada el grau d’assistència en funció de la necessitat del seu fill.

 

El projecte implica integrar els aprenentatges acadèmics en la vida familiar, com qualsevol altre aspecte de la realitat que s’ofereix als nens. Entenem que és una experiència enriquidora i gratificant per a qualsevol adult, ja que implica fer-se partícip de la curiositat dels fills o filles, atendre-la i acompanyar-la en tota la seva dimensió.