top of page

Etapes i espais
 

A El Roure tenim dues etapes diferenciades i en relació: Els Cirerers, per a nens i nenes entre 3 i 6 anys i La Ginesta i L'Arbreda, per a nenes i nens entre 7 i 12 anys.

Considerem que cada etapa requereix un espai i un ambient propis, però trobem enriquidora la convivència d’edats. És per això que afavorim formes i situacions d’intercanvi entre els tres grups.

Entre el final d’una etapa i el començament de la següent hi ha un moment de transició flexible que els adults acompanyen i que se centra en respectar el ritme de cada infant. 

L’espai és l’element que acull l’experiència però, alhora, és un dels elements que conforma i determina l’experiència.

L’espai interior representa l’espai pensat per a satisfer les necessitats dels nens i de les nenes, l’espai exterior és l’espai natural, que ens ve donat per una finca envoltada de bosc i d’un entorn rural. Tant l’un com l’altre estan interrelacionats i cobreixen necessitats diverses indistintament: intimitat, sociabilitat, activitat, contemplació, concentració, expansió, etc. Tots dos són font interminable de vivències d’aprenentatge, cada racó respira i conserva empremtes d’emocions i de descobertes. 

cirerersespai12_roure .jpg

De 3 a 6 anys

El Cirerers

L’aprenentatge en aquestes edats es produeix fent experimentar tots els sentits corporals amb el medi i això porta a manipular materials i objectes concrets. Les nenes i els nens més petits exploren constantment d’una manera  global i enormement eficaç.  Qualsevol de les seves activitats lúdiques, de relació, d’expressió, de motricitat, porta implícita una gran quantitat i varietat d’aprenentatges: quan un nen juga al sorral traspassant aigua d’un recipient a l’altre i la barreja amb la sorra per a fer una pasta; quan construeix torres amb peces de fusta o circuits amb rampes, rectes i desnivells  per a fer-hi passar pilotes; quan estira la corda d’un carretó buit, primer, i després amb dos amics que s’hi han enfilat i en comprova la diferència, està comprenent vivencialment lleis de la física, fet que li permetrà comprendre-les posteriorment de manera intel·lectual; quan un nen busca la mesura convenient d’un pal per a la seva cabana, provant-ne ara un i ara un altre; quan tracta de fer trossos iguals d’un pastís d’aniversari o reparteix bales per a un joc; quan troba formes geomètriques en qualsevol objecte; quan es pregunta pel transcurs del temps o compara les distàncies recorregudes en dos viatges, està entrant en el pensament lògico-matemàtic. Quan fa gargots en un paper imitant l’escriptura dels adults, mira atentament les lletres impreses en un conte, descriu verbalment el que veu en una il·lustració, ja està immers en l’aprenentatge de la lectoescriptura.   A El Roure, entre els 3 i 6 anys l’activitat bàsica és totalment espontània. Els diferents materials estan a l’abast dels nens i de les nenes per ser emprats en els espais que hi són destinats: racons de joc simbòlic, de construccions, de matemàtiques i de lectoescriptura, sala de moviment i música, tallers de plàstica, sorral. Hi ha, a més, una programació interna de l’equip  amb la qual cada dia de la setmana es proposa una activitat estructurada acompanyada per un adult en relació amb diferents camps de l’aprenentatge: les matemàtiques, la lectoescriptura, la plàstica, la música, el joc simbòlic i la psicomotricitat, la naturalesa, etc. Aquestes propostes són voluntàries i flexibles en el temps en funció de l’interès que despertin. D’altra banda, cada dia acostumen a aparèixer de manera natural i improvisada nombroses situacions d’aprenentatge amb la mediació de l’adult.

IMG_0559.JPG

De 6 a 12 anys

La Ginesta i L'Arbreda

Comença una etapa en la qual els nens i les nenes ja comencen a estar preparats per a iniciar el camí d’un aprenentatge més abstracte. Es comença a fer conscient el desig d’aprendre i poden enfocar-lo voluntàriament en una direcció determinada. Es van  interessant més pels coneixements relacionats amb el món adult i va creixent la capacitat  i l’interès per les activitats en grup. De fet, assagen formes de relació i organització de grup que els permeten crear les seves pròpies normes socials com a començament d’una preparació a l’entrada del món adult que s’estendrà i intensificarà en l’adolescència. L’activitat autònoma continua sent fonamental i es desenvolupa en els diferents espais disponibles: la biblioteca (amb racons de geografia i cultures, matemàtiques, jocs de taula, llengües), la sala de música i moviment, el taller de plàstica, el taller de natura i l’espai exterior.   L’activitat estructurada té un paper important en aquesta etapa. Els infants estan cada vegada més interessats en activitats més abstractes, organitzades, estructurades i vinculades a l’adult i al grup. A partir d’aquesta edat hem establert una estructura d’activitats visible i voluntària amb la mediació de l’adult.  Entenem que hi ha diverses formes de desenvolupar un aprenentatge estructurat i es tracta d’oferir punts de partida perquè cada nen i nena pugui moure’s en aquesta diversitat segons la seva particular sensibilitat i naturalesa. Per això hi ha formes individuals o de grup, autònomes o acompanyades pels adults, concretes o abstractes, temàtiques o interdisciplinàries, etc. L’objectiu de l’activitat estructurada és obrir nous horitzons, mostrar noves experiències i possibilitats d’aprenentatges en un context de grup. Són de caràcter vivencial, es desenvolupen mitjançant una metodologia lúdica i sovint interdisciplinària i tracten de recórrer l’ampli ventall d’aspectes de la cultura. Celebrem reunions col·lectives per a organitzar i decidir sobre aquestes activitats que impliquen un acompanyament dels adults.          Hi ha nens i nenes amb necessitats d’un acompanyament més proper i continuat o, en general, hi pot haver moments puntuals de dificultat, de rebuig, de resistència o de bloqueig en relació amb qualsevol tipus d’aprenentatge. Llavors establim un procés d’observació, seguiment  i acompanyament més proper de l’habitual, per a determinar el grau d’intervenció convenient en tots els aspectes, amb l’objectiu d’abordar i resoldre aquesta dificultat en concret. D’aquesta manera, afavorim que aquests nens i nenes trobin la possibilitat de resoldre el seu conflicte a través d’un marc mediat per l’adult.

bottom of page