Formació juliol 2020
El Roure 
Durant cinc dies oferim una sèrie de monogràfics independents amb la intenció de focalitzar la mirada i aprofundir en temes i aspectes que, segons la nostra experiència de formació, són d'especial interés, al mateix temps que introdueixen i apropen la visió educativa de El Roure. La possibilitat de fer els cincs monogràfics seguits pot representar una mostra significativa del que pot oferir la Formació anual.

 

CONTINGUTS:

Aprendre. Què? Com? (06/07/20)

Diàleg dintre-fora des de la pròpia necessitat.Desig individual i consciència de pertinença col·lectiva. Coneixement d'un mateix, coneixement del món. Aprenentatge autònom en relació.

Trobar el lloc d’adult acompanyant (07/07/20)

Percebre les necessitats de l'infant. El lloc de l'adult i el lloc de la criatura. Espai de llibertat en el marc de seguretat dels límits.Acompanyament de la dificultat.Comunicació empàtica entre adult i criatura.

Afecte i sentits -3/6 anys- (08/07/20)

Els trets fonamentals de l’etapa evolutiva.Les peculiaritats en l’acompanyament de l'etapa. Procés d’integració i l’acompanyament a mares i pares. Formats d'activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió. Relació viva amb el currículum.Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

Experimentar per comprendre -7/12 anys- (09/07/20)

Els trets fonamentals de l'etapa evolutiva.Les peculiaritats en l'acompanyament de l'etapa.Formats d'activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió.Les peculiaritats dels aprenentatges. La relació viva amb el currículum. La consciència d’aprendre.Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

Jo i el grup -12/16 anys- (10/07/20)

El concepte sòcio-educatiu de l’adolescència en el nostre context.Peculiaritats de l'etapa evolutiva.Trets característics de l’acompanyament que l’etapa necessita.Acollir i dinamitzar la força del grup.Activitats, currículum, recorreguts d’aprenentatge i avaluació en l’etapa.Fent camí més enllà de El Roure: mirades i experiències.

Please reload

CALENDARI I HORARI

5 monogràfics independents que es realitzaran del 6 al 10 de juliol de 2020

L’horari és de 9 a 14 h.

PLACES 

El nombre mínim de participants per grup és de 15 persones.

APORTACIÓ ECONÒMICA I FORMES DE PAGAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per formalitzar la inscripció s'ha de fer un ingrés pel total de l'import del monogràfic o monogràfics que es vol assistir en el número de compte que us facilitarem en rebre la vostra sol·licitud d’inscripció.

 

Per assistir a les sessions cal estar al corrent dels pagaments.

En cas de no assistència a alguna o a cap de les sessions no es retornaran els diners.

CONTACTE I INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció cal emplenar i enviar el següent formulari. Un cop el rebem ens posarem en contacte amb vosaltres.

Aquesta formació complirà les mesures sobre les reunions de persones com a conseqüència de la Covid-19. Seguirem les recomanacions de les autoritats pertinents per garantir una formació segura a nivell sanitari. 

 

En cas que alguna o la totalitat de les sessions de la formació s'hagués d'anular garantim el  reemborsament als monogràfics inscrits.

645 38 98 22 · 93 742 80 30 / info@elroure.org / 08773 Sant Joan de Mediona (Alt Penedès. Barcelona) 

  • Facebook Negro Square