Formació juliol 2020
El Roure 
Durant cinc dies oferim una sèrie de monogràfics independents amb la intenció de focalitzar la mirada i aprofundir en temes i aspectes que, segons la nostra experiència de formació, són d'especial interés, al mateix temps que introdueixen i apropen la visió educativa de El Roure. La possibilitat de fer els cincs monogràfics seguits pot representar una mostra significativa del que pot oferir la Formació anual.

 

CONTINGUTS:

heura18_roure .jpg
cirerers11_roure .jpg
heura17_roure .jpg

Aprendre. Què? Com? (06/07/20)

Diàleg dintre-fora des de la pròpia necessitat.Desig individual i consciència de pertinença col·lectiva. Coneixement d'un mateix, coneixement del món. Aprenentatge autònom en relació.

Trobar el lloc d’adult acompanyant (07/07/20)

Percebre les necessitats de l'infant. El lloc de l'adult i el lloc de la criatura. Espai de llibertat en el marc de seguretat dels límits.Acompanyament de la dificultat.Comunicació empàtica entre adult i criatura.

Afecte i sentits -3/6 anys- (08/07/20)

Els trets fonamentals de l’etapa evolutiva.Les peculiaritats en l’acompanyament de l'etapa. Procés d’integració i l’acompanyament a mares i pares. Formats d'activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió. Relació viva amb el currículum.Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

Experimentar per comprendre -7/12 anys- (09/07/20)

Els trets fonamentals de l'etapa evolutiva.Les peculiaritats en l'acompanyament de l'etapa.Formats d'activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió.Les peculiaritats dels aprenentatges. La relació viva amb el currículum. La consciència d’aprendre.Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

Jo i el grup -12/16 anys- (10/07/20)

El concepte sòcio-educatiu de l’adolescència en el nostre context.Peculiaritats de l'etapa evolutiva.Trets característics de l’acompanyament que l’etapa necessita.Acollir i dinamitzar la força del grup.Activitats, currículum, recorreguts d’aprenentatge i avaluació en l’etapa.Fent camí més enllà de El Roure: mirades i experiències.

Please reload

CALENDARI I HORARI

5 monogràfics independents que es realitzaran del 6 al 10 de juliol de 2020

L’horari és de 9 a 14 h.

PLACES 

El nombre mínim de participants per grup és de 15 persones.

APORTACIÓ ECONÒMICA I FORMES DE PAGAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per formalitzar la inscripció s'ha de fer un ingrés pel total de l'import del monogràfic o monogràfics que es vol assistir en el número de compte que us facilitarem en rebre la vostra sol·licitud d’inscripció.

 

Per assistir a les sessions cal estar al corrent dels pagaments.

En cas de no assistència a alguna o a cap de les sessions no es retornaran els diners.

CONTACTE I INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció cal emplenar i enviar el següent formulari. Un cop el rebem ens posarem en contacte amb vosaltres.

Les teves dades s'han enviat correctament, moltes gràcies!

Aquesta formació complirà les mesures sobre les reunions de persones com a conseqüència de la Covid-19. Seguirem les recomanacions de les autoritats pertinents per garantir una formació segura a nivell sanitari. 

 

En cas que alguna o la totalitat de les sessions de la formació s'hagués d'anular garantim el  reemborsament als monogràfics inscrits.