La formació per a adults
El Roure (edició 2018-2019) 
Grup de vivència i reflexió pedagògica

 

Oferim aquest espai dedicat al procés d’aprenentatge dels adults al voltant de la recerca d’una educació viva i respectuosa.

 

La formació que ofereix El Roure  és una proposta dirigida a les persones que esteu interessades en l'educació des d'una mirada de respecte a l’essència de la infància. Es tracta de crear una plataforma de trobada col·lectiva per una pràctica pedagògica viva i pròpia de cada persona.  

 

Aquesta proposta vol nodrir una mirada àmplia, també vers el que no és aparent; una percepció del que realment es dóna en el fet educatiu, la consciència d'allò que ens dificulta aquesta percepció, un pensament propi i creatiu.

 

 

Convidem a que cada participant se senti a l’hora connectat amb si mateix i amb consciència de pertànyer al grup. El punt de partida seran propostes de vivències individuals o grupals que ens permetin entrar en l’atenció present, l'observació i la reflexió, des de la nostra pròpia realitat i la dels altres. El company de viatge serà El Roure, la seva línia, recorregut i experiència pedagògica. El camí, el que cadascú pugui i desitgi recórrer, el que el grup aculli.

 

ACOMPANYANT DEL GRUP

Paco Robles (membre de l'equip pedagògic).

En aquest curs ens endinsarem en els temes i aspectes fonamentals d’un acompanyament integral i respectuós del creixement dels infants des  de la nostra visió i pràctica pedagògica.

 

CONTINGUTS

1. La família

- La recerca personal. La família com a eix vital de la criança. Història de vida, petjades d'infància.

- La família i l’entorn. La família extensa, la comunitat,  l’escola. Relació mares/pares i equip pedagògic. Formes de participació de les famílies a l’escola. El procés de integració.

2. El contacte amb la pròpia naturalesa

- Les dimensions de la naturalesa humana. Coneixement  i maduració integral: aspecte físic, emocional, intel·lectual, espiritual. La peculiaritat de la mirada infantil.

- La peculiaritat de cada mirada. Les diferents naturaleses o recursos de l'organisme i la particular combinació en cadascú. Aspecte passiu i actiu. Aspectes naturals i construïts de l’ésser humà.

3. El desig d'aprendre

- El nostre concepte d’aprenentatge. Cap a un aprenentatge real: el diàleg dintre-fora des de la pròpia necessitat. L'aprenentatge emocional. El temps del nen.

- L’aprenentatge des de la particular naturalesa de cadascú. Les diferents formes, recorreguts i ritmes d’aprenentatge.

4. A la recerca de l'acompanyament adient

- La percepció de les necessitats del infant. Observar, percebre i acollir el que es dona en l’instant.

- La relació entre l’adult i el nen. El lloc de l’adult i el lloc del nen. L’espai de llibertat en el marc de seguretat dels límits. Cap a la intervenció adient. La comunicació entre els acompanyants. Acompanyament a mares i pares.

5. Els espais i materials

- Les funcions dels espais.  L’espai interior i exterior, l’espai d’intimitat i de sociabilitat. Els espais i l’activitat. La importància del moviment lliure pels espais.  

- Les funcions dels materials. El material com a potenciador de situacions d’aprenentatge. Els materials  com a fruit i memòria del que succeeix. Els materials neutres i específics. Lliure accés als materials.

6. Mirada des de l'experiència pedagògica vers un aprenentatge integral

- Experiències  amb contingut i metodologia integral. Eines i recursos. Anàlisi i reflexió de situacions d’aprenentatge i la seva complexitat.

- L’activitat i l’aprenentatge. Activitat autònoma i activitat estructurada. Autoregulació en moviment. Tipus d’ activitats.

7. L’etapa de 3 a 6 anys

- Els trets fonamental de l’etapa. Ampliar la mirada més enllà de la mare. La prioritat emocional. La curiositat innata i l’impuls investigador. La percepció de la realitat per mitjà del cos i els sentits. La realitat simbòlica i la fantasia.

- L’acompanyament i els aprenentatges. El procés d’integració a l’entorn de l’escola: eines i recursos per a acompanyar el nen i els pares. El marc fonamental dels límits i la confiança en l’adult. El joc. El llenguatge simbòlic. Els contes.

- Els llenguatges expressius i les emocions. Llengua materna i afectivitat. La paraula com a material de joc i comunicació. Altres llenguatges expressius: el cos, el joc simbòlic, la plàstica, la música.

- L’entorn proper. La família i les primeres relacions. La natura. 

- El pensament lògic- matemàtic. El camí de la comprensió. L’observació de la realitat i la necessitat d’ordre. 

Experiències.

- El seguiment i registre del processos integrals dels nens i nenes des de l'equip pedagògic.

8. L’etapa de 7 a 12 anys

- Els trets fonamentals de l’etapa. Cap a la consciència de qui sóc. El diàleg amb l’altre, la consciència de grup. Cap a la consciència sobre les emocions. La responsabilitat i el compromís amb un mateix i amb l'altre. La gestió del temps. La recerca de resultats de l’acció, l’interès i la necessitat natural de les regles. 

- Acompanyament i aprenentatges. L’autoritat natural de l'adult. L’aprenentatge per mitjà del grup: la convivència, l’organització, la comprensió del món de l’altre. La consciència de l’aprenentatge: les expectatives pròpies i les dels adults. La definició natural d’interessos.

- La llengua com a eina bàsica d’expressió, comunicació i comprensió. 

- Consciència d’ altres llenguatges expressius. De l’expressió inconscient cap a la recerca estètica i tècnica.

- L’entorn social i natural. 

- Les matemàtiques com a eina bàsica d’aprofundiment de la  comprensió de la realitat. Del món sensitiu i concret cap a l’abstracció.

- La relació viva amb el currículum.  El nostre concepte d’avaluació: l’observació conscient, el seguiment i el registre del que succeeix. El registre dels propis recorreguts i consciència d'aprenentatges per part de les nenes i nens.

9. L’etapa de 12 a 16 anys

- Els trets fonamentals de l'etapa: cap a la plena autogestió individual i grupal. Necessitats vitals dels adolescents. La relació amb l'entorn familiar. El concepte i context social de l'adolescència. El lleure.

- El repte d'un acompanyament pedagògic adequat per als adolescents en el context de l'escola lliure. Encaix i dificultats.

- L'etapa de la secundària a El Roure. El grup viu i la seva acció. La relació amb un mateix, l'empoderament. La relació amb l'adult. La relació amb els aprenentatges i l'activitat. Tipus d'espais d'aprenentatge i activitats.  Recorreguts i horitzons.

10. La gestió de la comunitat pedagògica El Roure

- Aspectes legals. L'Experiència de El Roure.

- La importància de la direcció, gestió i administració de l'escola. Models d'organització i anàlisi de dificultats. L'Organigrama viu de El Roure.

- L'Equip pedagògic, organització, eines i recursos.

- Les famílies: organització, eines i recursos.

- La cooperativa i el rol de soci/a. Organització, eines i recursos.

- El món cooperatiu: entitats i recursos.

Please reload

CALENDARI I HORARI

La formació consta d’un total de 75 hores repartides en 10 sessions de 7,5 hores cadascuna.

Les sessions es realitzaran els dissabtes 29 setembre, 20 octubre, 17 novembre, 15 desembre, 19 gener, 23 febrer, 23 març, 27 abril, 25 maig, 15 juny.

L’horari és de 10h. a 14h. i de 15h. a 18.30h.

 

PRÀCTIQUES 

S'ofereixen a persones interessades en conèixer la pràctica pedagògica d'El Roure. Es tracta de conviure amb els nens i les nenes i amb l'equip pedagògic durant 25 h (5 dies) com a màxim, d’acord amb els criteris que s'explicaran personalment. 

L'equip farà l'acompanyament del grup de persones de pràctiques. Les pràctiques es faran durant el mateix curs que s'ha fet la formació.

 

APORTACIÓ ECONÒMICA i FORMES DE PAGAMENT 

- 750€ pagament únic en efectiu

- 900€ pagament fraccionat (ja sigui efectiu o per transferència).
Preu famílies inscrites a El Roure: 400€  (límit de 9 places).

Independentment de la forma de pagament, cal fer una reserva de plaça de 150€ inclosa en el preu total.

Per tant, una vegada pagada la reserva de plaça, les opcions són: 

- Pagament únic: 600€

- Pagament fraccionat: 750e en 3 quotes de 250€ a abonar del 1 al 5 de setembre, gener i abril)

- Pagament únic famílies inscrites a El Roure...250€ (del 1 al 5 de setembre).

 

Per assistir a les sessions cal estar al corrent dels pagaments.

CONTACTE I INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció cal emplenar i enviar el següent formulari. Un cop el rebem ens posarem en contacte amb vosaltres.

Les teves dades s'han enviat correctament, moltes gràcies!

Per realitzar la reserva de plaça, independentment de la modalitat de pagament, s’ha de fer un ingrés de 150€ en el número de compte que us facilitarem en rebre la vostra sol·licitud d’inscripció. El preu de la reserva estan inclòs en el preu total de la formació. En cas de no assistència a alguna o a cap de les sessions no es retornaran els diners.

 

CERTIFICACIÓ

Al final de la Formació El Roure la cooperativa Experiència educativa El Roure SCCL, facilitarà un certificat als participants.