Inicialment l’aprenentatge és una dinàmica vital ineludible; es tracta del procés d’integració de noves comprensions destinades a fer evolucionar la vida del nostre organisme. Naturalment sempre estem aprenent i aprenem d’una manera global i interrelacionant les diverses dimensions que tenim: l'emocional, la biològica, la social, l’intel·lectual i l’espiritual/ transcendent.
 
A El roure busquem una experiència d’aprenentatge sòlida, arrelada, viva. Perquè això es doni, el procés ha de tenir com a eix el desig i la necessitat pròpia, el respecte al ritme propi i recorregut, la possibilitat de contactar amb el que m’atrau de manera intuïtiva i involuntària, amb el que vull o m’interessa conscientment i poder avançar amb autonomia cap a això.