Acompanyament

L'equip

 

 

En l’equip, reconeixem que les famílies dipositen una gran confiança en la nostra tasca,  pel fet de deixar els fills i filles a les nostres mans. Recollim aquesta responsabilitat, acceptem que som acompanyants secundaris i què els aportem quelcom que complementa la funció de mares i pares. 

 

Una part de la nostra tasca està relacionada amb els nens i nenes. Les persones què formem l’equip pedagògic ens proposem desenvolupar la nostra sensibilitat envers l’escolta, l’observació i la percepció, així com la capacitat d’analitzar, interpretar i reflexionar sobre el què cada nen i nena manifesten. Necessitem tenir iniciativa pròpia per reaccionar i respondre en cada moment i situació amb una determinada intervenció amb els nens i nenes. La nostra funció inclou el suport i l’acompanyament, tant a nivell afectiu com en la recerca de noves possibilitats d’aprenentatge. Constituïm un referent continu què sempre ha de saber deixar espai per a l’autonomia, en tots els aspectes. 

 

Pel que fa a l'acompanyament dels nens i nenes l’equip comenta l’observació de les situacions més destacades i les percepcions o inquietuds del moment envers un determinat nen o nena en relació al seu procés integral. Es tracta d’un procés de comunicació col•lectiva, d’una riquesa vital per al projecte, un espai en el què les diferents mirades de cada membre de l’equip estableixen un diàleg intens i viu. 

La visió general del projecte què compartim es veu matisada i concretada des de la singularitat de les diferents visions individuals. Sempre partim de l’experiència i hi tornem, lliurement des d'allò més abstracte o teòric fins a allò més concret i pragmàtic, d’allò què és aparent a allò més íntim, d’un aspecte a un altre de la complexa realitat quotidiana amb els infants, per cercar solucions, per créixer junts.

L’altra part de la tasca de l’equip pedagògic és l’aportació a mares i pares de la nostra visió dels fills i filles, i del seu acompanyament en cada moment del procés de creixement. Partim de la base que és possible un diàleg actiu, construït a través de compartir informacions, percepcions, interpretacions i reflexions.

 

L’altra part de la nostra tasca és l’aportació a les mares i pares de la nostra visió del procés de creixement de cada nen i nena. Ens uneix amb vosaltres el desig del seu benestar íntim. Partim del fet que és possible un diàleg actiu construït a través de compartir informacions, percepcions, interpretacions i reflexions, però que no pretén arribar a respostes tancades a les qüestions que ens ocupen a uns i altres.