A El Roure tenim dues etapes diferenciades i en relació: Els Cirerers, per a nens i nenes entre 3 i 6 anys i La Ginesta, per a nenes i nens entre 7 i 12 anys.
Considerem que cada etapa requereix un espai i un ambient propis, però trobem enriquidora la convivència d’edats. És per això que afavorim formes i situacions d’intercanvi entre els tres grups. Entre el final d’una etapa i el començament de la següent hi ha un moment de transició flexible que els adults acompanyen i que se centra en respectar el ritme de cada infant.