A El Roure tenim dues etapes diferenciades i en relació: Els Cirerers, per a nens i nenes entre 3 i 6 anys i La Ginesta i L'Arbreda, per a nenes i nens entre 7 i 12 anys.

Considerem que cada etapa requereix un espai i un ambient propis, però trobem enriquidora la convivència d’edats. És per això que afavorim formes i situacions d’intercanvi entre els tres grups.

Entre el final d’una etapa i el començament de la següent hi ha un moment de transició flexible que els adults acompanyen i que se centra en respectar el ritme de cada infant. 
L’espai és l’element que acull l’experiència però, alhora, és un dels elements que conforma i determina l’experiència.

L’espai interior representa l’espai pensat per a satisfer les necessitats dels nens i de les nenes, l’espai exterior és l’espai natural, que ens ve donat per una finca envoltada de bosc i d’un entorn rural. Tant l’un com l’altre estan interrelacionats i cobreixen necessitats diverses indistintament: intimitat, sociabilitat, activitat, contemplació, concentració, expansió, etc. Tots dos són font interminable de vivències d’aprenentatge, cada racó respira i conserva empremtes d’emocions i de descobertes.