Acompanyament

Les famílies

 

 

Cada nena i cada nen es manté dret sobre els pilars de la seva família, d’on neix la seva enteresa, la referència, l’esguard i la seguretat necessaris per créixer. La mare i el pare representen l’eix vital en la infància i és el lligam d’amor entre els membres de la família el que permet que el nen o la nena visquin i es desenvolupin. Per això considerem que les mares i pares sou els primers i principals responsables de l’acompanyament durant el creixement.

 

Un projecte com aquest requereix la sintonia entre les famílies i l’equip pedagògic. El punt de trobada i d’unió entre les famílies i l’equip és el desenvolupament del plantejament que proposa el projecte. Aquest plantejament és l’eix ferm i invariable que sosté El Roure. Respectant aquesta base es construeix la forma, que es pot anar modificant en funció de les necessitats del grup humà que en cada moment participa a El Roure. Això suposa un nivell important de confiança i d’acord entre les famílies i l’equip. És en la mesura que les famílies manifesteu una actitud de formar part i pertànyer a l’escola, que el projecte pot florir en totes les seves possibilitats.

Per al desenvolupament del projecte és imprescindible que les famílies tinguin una comprensió profunda d’aquest i un acord en allò fonamental. Les diferències en la interpretació i les limitacions personals per assolir-ho en la relació quotidiana amb els nens és inevitable. Tots els adults que formem El Roure, siguem membre de l’equip, mare o pare, estem en un procés personal d’aprenentatge; estem reinventant nous models a través dels elements que ens dóna la vivència amb els nens. Membres de l’equip, mares i pares ho fem des de perspectives diferents i complementàries. Hem d’assumir un cert grau de discrepància en aspectes formals, fruit natural de la diversitat de punts de vista. El que és important és, en tot cas, la voluntat de caminar en la direcció que proposa aquest projecte i de compartir aquest viatge amb altres.

 

La comprensió del projecte i l’acompanyament a les famílies es realitza a través dels canals de comunicació i participació que hem establert i integrat en la vida quotidiana d’El Roure: entrevistes personals, correspondència electrònica, trobades pedagògiques, comissions familiars. És la vivència des de dins la que comporta la veritable comprensió del projecte i facilita que les famílies facin propi, a la seva manera i al seu ritme, allò que estem proposant.