Aprenentatge

Què aprenen els nens i nenes?

 

 

 

Quan es parla d’aprenentatge sovint es limita aquest concepte a l’aprenentatge de coneixements. Fins i tot acostuma a quedar encara més reduït en entendre que fa referència als coneixements intel·lectuals. L’aprenentatge, per contra, és un concepte il·limitat; no només perquè és impossible deixar d’aprendre mentre hi ha vida, sinó perquè els objectes de l’aprenentatge són infinits.

 

Cada nen i nena ha d’aprendre a caminar, a parlar, a tolerar la frustració, a tenir en compte els altres, a entendre’s, a conèixer el llenguatge de les emocions, a expressar-se de forma que permeti la comunicació, a conèixer la seva cultura i la dels altres, a conèixer el seu cos i les seves capacitats, a elaborar pensaments propis, etc. Això significa que és tot l’ésser el que aprèn i que els aprenentatges no poden ser parcel·lats ni aïllats els uns dels altres; l’aspecte físic d’actuar i percebre el propi cos, l’emocional de sentir i commoure’s, l’intel·lectual d’assimilar informació i processar-la amb el pensar, i també la capacitat d’expressar-se en tots aquests llenguatges, forma part d’un tot indissociable i absolutament interrelacionat.

A El Roure no existeix el currículum ni les programacions sobre els continguts dels aprenentatges; en tot cas, existeixen recursos, materials, espais, situacions i possibilitats en continu moviment i el propòsit que el ventall de tot allò que s'esdevé sigui el més complet possible dins del que creiem convenient per a les nenes i els nens en aquestes edats.

 

D’altra banda, possiblement, un dels aprenentatges indirectes més interessants que es poden emportar els nens i les nenes (i les mares i els pares) d’aquí és que el present és el que genera contínuament possibilitats d’aprenentatge realment interessants i valuoses. Tan sols si respectem aquest continu esdevenir amb una actitud humil i prudent, els aprenentatges disposaran del valor i de la intensitat d’allò que és viu.

1/7
1/7