top of page

Acompanyament
 

El Roure és un espai de trobada i acompanyament entre famílies i equip pedagògic entorn de l’experiència de la criança infantil. 
Aquest acompanyament té dos vessants: d’una banda, un ambient respectuós i ric en vivències per a les nenes i els nens en un context col·lectiu i, de l’altra, una comunicació amb mares i pares que convidi a l’observació, la percepció sensible i la reflexió per donar suport i enriquir l’experiència de criança dels fills.

L'equip

En l’equip, reconeixem que les famílies dipositen una gran confiança en la nostra tasca,  pel fet de deixar els fills i filles a les nostres mans. Recollim aquesta responsabilitat, acceptem que som acompanyants secundaris i què els aportem quelcom que complementa la funció de mares i pares.  Una part de la nostra tasca està relacionada amb els nens i nenes. Les persones què formem l’equip pedagògic ens proposem desenvolupar la nostra sensibilitat envers l’escolta, l’observació i la percepció, així com la capacitat d’analitzar, interpretar i reflexionar sobre el què cada nen i nena manifesten. Necessitem tenir iniciativa pròpia per reaccionar i respondre en cada moment i situació amb una determinada intervenció amb els nens i nenes. La nostra funció inclou el suport i l’acompanyament, tant a nivell afectiu com en la recerca de noves possibilitats d’aprenentatge. Constituïm un referent continu què sempre ha de saber deixar espai per a l’autonomia, en tots els aspectes.  Pel que fa a l'acompanyament dels nens i nenes l’equip comenta l’observació de les situacions més destacades i les percepcions o inquietuds del moment envers un determinat nen o nena en relació al seu procés integral. Es tracta d’un procés de comunicació col•lectiva, d’una riquesa vital per al projecte, un espai en el què les diferents mirades de cada membre de l’equip estableixen un diàleg intens i viu.  La visió general del projecte què compartim es veu matisada i concretada des de la singularitat de les diferents visions individuals. Sempre partim de l’experiència i hi tornem, lliurement des d'allò més abstracte o teòric fins a allò més concret i pragmàtic, d’allò què és aparent a allò més íntim, d’un aspecte a un altre de la complexa realitat quotidiana amb els infants, per cercar solucions, per créixer junts. L’altra part de la tasca de l’equip pedagògic és l’aportació a mares i pares de la nostra visió dels fills i filles, i del seu acompanyament en cada moment del procés de creixement. Partim de la base que és possible un diàleg actiu, construït a través de compartir informacions, percepcions, interpretacions i reflexions. L’altra part de la nostra tasca és l’aportació a les mares i pares de la nostra visió del procés de creixement de cada nen i nena. Ens uneix amb vosaltres el desig del seu benestar íntim. Partim del fet que és possible un diàleg actiu construït a través de compartir informacions, percepcions, interpretacions i reflexions, però que no pretén arribar a respostes tancades a les qüestions que ens ocupen a uns i altres.

Les famílies

Cada nena i cada nen es manté dret sobre els pilars de la seva família, d’on neix la seva enteresa, la referència, l’esguard i la seguretat necessaris per créixer. La mare i el pare representen l’eix vital en la infància i és el lligam d’amor entre els membres de la família el que permet que el nen o la nena visquin i es desenvolupin. Per això considerem que les mares i pares sou els primers i principals responsables de l’acompanyament durant el creixement. Un projecte com aquest requereix la sintonia entre les famílies i l’equip pedagògic. El punt de trobada i d’unió entre les famílies i l’equip és el desenvolupament del plantejament que proposa el projecte. Aquest plantejament és l’eix ferm i invariable que sosté El Roure. Respectant aquesta base es construeix la forma, que es pot anar modificant en funció de les necessitats del grup humà que en cada moment participa a El Roure. Això suposa un nivell important de confiança i d’acord entre les famílies i l’equip. És en la mesura que les famílies manifesteu una actitud de formar part i pertànyer a l’escola, que el projecte pot florir en totes les seves possibilitats. ​ Per al desenvolupament del projecte és imprescindible que les famílies tinguin una comprensió profunda d’aquest i un acord en allò fonamental. Les diferències en la interpretació i les limitacions personals per assolir-ho en la relació quotidiana amb els nens és inevitable. Tots els adults que formem El Roure, siguem membre de l’equip, mare o pare, estem en un procés personal d’aprenentatge; estem reinventant nous models a través dels elements que ens dóna la vivència amb els nens. Membres de l’equip, mares i pares ho fem des de perspectives diferents i complementàries. Hem d’assumir un cert grau de discrepància en aspectes formals, fruit natural de la diversitat de punts de vista. El que és important és, en tot cas, la voluntat de caminar en la direcció que proposa aquest projecte i de compartir aquest viatge amb altres. La comprensió del projecte i l’acompanyament a les famílies es realitza a través dels canals de comunicació i participació que hem establert i integrat en la vida quotidiana d’El Roure: entrevistes personals, correspondència electrònica, trobades pedagògiques, comissions familiars. És la vivència des de dins la que comporta la veritable comprensió del projecte i facilita que les famílies facin propi, a la seva manera i al seu ritme, allò que estem proposant.

Els infants

Hi ha un eix i una direcció en el camí de recerca de la nostra experiència d’acompanyament: tenir cura de l’essència de l’esperit infantil. La mirada original dels infants està il·luminada pel desig de ser i d’aprendre; demana un ampli marge d’autonomia i una estreta relació amb els adults. El veritable aprenentatge es dóna a partir de l’impuls de cada infant i és el fruit del diàleg continuat entre el seu interior i l’exterior. És una dinàmica intrínseca al fet de ser vius, tot i que pot ser afavorida i alimentada o dificultada i adormida. Es per això que aprenem en tot lloc i moment i amb totes les nostres capacitats implicades. La nostra proposta pretén ser una experiència adreçada a acompanyar la globalitat del creixement de l‘infant sense sobrevalorar cap aspecte per damunt dels altres: el seu món emocional, els seus aprenentatges culturals, la seva capacitat de reflexió, d’expressió i comunicació amb els altres, la consciència de si mateixos, el seu desenvolupament motriu, la seva creativitat, etc. Pretenem respectar el ritme i manera de cada infant en lloc de determinar des de fora el què, el com i el quan en aquest procés de creixement. Proposem que la mare i el pare assumeixin el dret i la responsabilitat bàsica en aquest acompanyament, en lloc de l’actitud de delegar en els professionals de l’educació i en l’escola una part fonamental de la seva funció. En aquest sentit, volem que El Roure sigui un espai pedagògic habitual i proper però no exclusiu, en el qual hi ha altres adults i experiències que no hi ha a casa però on mares i pares volen i poden participar. Es tracta que siguin la mare i el pare els que decideixin de manera continuada el grau d’assistència en funció de la necessitat del seu fill. El projecte implica integrar els aprenentatges acadèmics en la vida familiar, com qualsevol altre aspecte de la realitat que s’ofereix als nens. Entenem que és una experiència enriquidora i gratificant per a qualsevol adult, ja que implica fer-se partícip de la curiositat dels fills o filles, atendre-la i acompanyar-la en tota la seva dimensió.

bottom of page