La pràctica pedagògica de El Roure se sosté sobre una base conceptual que guia permanentment la recerca pedagògica pròpia a través de l’experiència quotidiana amb els nens i les nenes i les seves famílies. Aquesta base conceptual s’inspira en diversos referents, els més importants dels quals són el Seitai i la Sistèmica. Trobem afinitats parcials amb altres referents de la pedagogia del segle XX com ara Montessori, Neill, Makarenko, Vygotski, Freinet, Piaget, Pikler, Malaguzzi, Freire, Illich, Holt, Wild, etc.