La pràctica pedagògica de El Roure se sosté sobre una base conceptual que guia permanentment la recerca pedagògica pròpia a través de l’experiència quotidiana amb els nens i les nenes i les seves famílies. Aquesta base conceptual s’inspira en diversos referents, els més importants dels quals són el Seitai i la Sistèmica. Trobem afinitats parcials amb altres referents de la pedagogia del segle XX com ara Montessori, Neill, Makarenko, Vygotski, Freinet, Piaget, Pikler, Malaguzzi, Freire, Illich, Holt, Wild, etc.

645 38 98 22 · 93 742 80 30 / info@elroure.org / 08773 Sant Joan de Mediona (Alt Penedès. Barcelona) 

  • Facebook Negro Square