top of page

Fonaments

La pràctica pedagògica de El Roure se sosté sobre una base conceptual que guia permanentment la recerca pedagògica pròpia a través de l’experiència quotidiana amb els nens i les nenes i les seves famílies. Aquesta base conceptual s’inspira en diversos referents, els més importants dels quals són el Seitai i la Sistèmica. Trobem afinitats parcials amb altres referents de la pedagogia del segle XX com ara Montessori, Neill, Makarenko, Vygotski, Freinet, Piaget, Pikler, Malaguzzi, Freire, Illich, Holt, Wild, etc.

Autoregulació

L’organisme humà, com qualsevol altre organisme viu, disposa d’una gran capacitat involuntària que és essencial per a la vida: dirigir-se cap a satisfer les seves necessitats fonamentals. És una capacitat d’autoregulació entre la necessitat interna i l’entorn, de manera que sigui possible decidir allò més adequat per a mantenir, en tota la seva amplitud, la vitalitat que li és pròpia i fer créixer el potencial que porta dins.

Acompanyament

Els infants i els adolescents necessiten un marc de confiança, referència i seguretat emocional dels adults per a poder ser feliços i fer créixer el seu potencial vital. 
 
L’espai bàsic de relació entre els adults i els infants o els adolescents requereix que bàsicament es tingui cura d’una comunicació profunda; l’escolta, la llibertat per a decidir en els àmbits d’exploració i aprenentatge, l’ambient que fomenti una consciència de col·lectivitat i els límits concrets i clars, a través d’una intervenció respectuosa adreçada a les veritables necessitats de la criatura.

Apendre

Com a éssers humans disposem d’una immensa capacitat innata d’aprenentatge autònom que s’activa a través del diàleg permanent entre el desig intern i l’entorn i que és possible mantenir al llarg de tota la vida. Cadascú de nosaltres té una manera i un ritme d’aprendre que ens és propi, en comunicació permanent amb la nostra naturalesa i el nostre moment vital. A El Roure és fonamental respectar i tenir cura d’aquest impuls intern en relació amb un ambient ric en situacions i experiències d’aprenentatge.

bottom of page