Monogràfics 2020-2021
El Roure 
Els monogràfics ens permeten enfocar la mirada en un tema o aspecte concret de l'experiència educativa des de la visió de
El Roure, entrant en detall i profunditat a través de l'experiència enriquida pel compartir en grup. 

CONTINGUTS:

Què entenem per aprendre? (03/10/20)

El diàleg entre l’activitat autònoma i l’activitat estructurada. Aprendre com a procés obert interdisciplinar i constant. Aprendre a casa i a l’escola. Com ens situem per acompanyar els processos d’aprenentatge en el quotidià?

Acompanyament de les matemàtiques de 3 a 7 anys (21/11/20)

Els trets evolutius bàsics de l’etapa. El camí de la comprensió matemàtica a través de la manipulació sensoriomotriu. Les fases del procés fins al sistema decimal. Ús de materials.

La situació ens convida a passar el monogràfic a format virtual. 

Per facilitar la comunicació i l'atenció, hem modificat l'horari a dues franges de 2,30h: De 10-12,30 i 16-18,30.

Formadora: Clara Jimenez 

Acompanyament de les matemàtiques de 7 a 12 anys (23/01/21)

Els trets evolutius bàsics de l’etapa. El camí de la comprensió matemàtica a través de la manipulació i la vivència a la realitat quotidiana. Diferents aspectes de les matemàtiques. Ús de materials.

Acompanyament de la lecto-escriptura de 3 a 7 anys (20/02/21)

Els trets evolutius bàsics de l’etapa. La necessitat de la comunicació escrita. El procés del so a la grafia. L’aprenentatge de l’abecedari.

Acompanyament de la lecto-escriptura de 7 a 12 anys (20/03/21)

Els trets evolutius bàsics de l’etapa. La necessitat de la comunicació escrita. El procés de la fluïdesa en la grafia a la revisió i correcció. Ortografia, redacció, gramàtica. Gèneres literaris.

Acompanyament de les arts (17/04/21)

L’art com expressió de la pròpia peculiaritat. Tabús i creences falses; de l'art reservat al talent diví a “totes som  artistes”. El judici com inhibidor de la necessitat d’expressió artística en l’art.  El procés des de l’exploració personal i grupal al compartir les obres.

Acompanyament dels aprenentatges a l’adolescència (22/05/21)

Els trets fonamentals i necessitats de l'etapa evolutiva. Les claus, aptituds i recursos de la relació adult i adolescent i de l'acompanyament en els processos d'aprenentatge. La consciència d'aprendre. El diàleg entre l'activitat autònoma enriquida per l'adult i l'activitat estructurada, tant a casa com a l'escola. La construcció de identitat individual a través del diàleg amb un mateix i a través del grup.

Please reload

CALENDARI I HORARI

7 monogràfics independents en sessions en dissabte :
3 d’octubre, 21 novembre, 23 de gener, 20 febrer, 20 de març,
17 d’abril i 22 de maig

L’horari és de 9 a 14 h.

PLACES 

El nombre mínim de participants per grup és de 15 persones.

APORTACIÓ ECONÒMICA I FORMES DE PAGAMENT

L'aportació econòmica per monogràfic és de 50€.

 

Per formalitzar la inscripció s'ha de fer un ingrés pel total de l'import del monogràfic o monogràfics que es vol assistir en el número de compte que us facilitarem en rebre la vostra sol·licitud d’inscripció.

 

Per assistir a les sessions cal estar al corrent dels pagaments.

En cas de no assistència a alguna o a cap de les sessions no es retornaran els diners.

CONTACTE I INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció cal emplenar i enviar el següent formulari. Un cop el rebem ens posarem en contacte amb vosaltres.

645 38 98 22 · 93 742 80 30 / info@elroure.org / 08773 Sant Joan de Mediona (Alt Penedès. Barcelona) 

  • Facebook Negro Square