Monogràfics 2021-2022
El Roure 
Els monogràfics són experiències col·lectives d’aprenentatge que ens permeten enfocar la mirada en un tema o aspecte concret de l'experiència educativa des de la visió de El Roure enriquida pel compartir en grup. 

CONTINGUTS:

infants4_roure.jpg
cirerers13_roure .jpg
heura14_roure .jpg
secundariaelroure.jpg
Com aprendre? (02/10/2021)

 

El diàleg entre l’activitat autònoma i l’activitat estructurada. Aprendre com a procés obert interdisciplinari i constant. Aprendre a casa i a l’escola. Com acompanyem els processos d’aprenentatge en el quotidià?

Acompanyament de les matemàtiques
de 3 a 7 anys (06/11/2021 )

 

Els trets evolutius bàsics de l’etapa. El camí de la comprensió matemàtica a través de la manipulació sensoriomotriu. Les fases del procés fins al sistema decimal. Ús de materials.

Acompanyament de les matemàtiques
de 7 a 12 anys (15/01/2022)

 

Els trets evolutius bàsics de l’etapa. El camí de la comprensió matemàtica a través de la manipulació i la vivència a la realitat quotidiana. Diferents aspectes de les matemàtiques. Ús de materials.

 
Acompanyament de la lecto-escriptura
de 3 a 7 anys (05/02/2022)

 

Els trets evolutius bàsics de l’etapa. La comunicació escrita com a necessitat. El procés del so a la grafia. L’aprenentatge de l’abecedari. La descoberta de desxifrar el codi.

 

Acompanyament de la lecto-escriptura
de 7 a 12 anys (05/03/2022)

 

Els trets evolutius bàsics de l’etapa. La comunicació escrita com a necessitat. El procés de la fluïdesa en la grafia a la revisió i correcció. Ortografia, redacció, gramàtica. Gèneres literaris.

 

Acompanyament de les arts (02/04/2022)

 

L’art com expressió de la pròpia identitat. Tabús i creences falses; de l'art reservat al talent diví a “totes som  artistes”. El judici com inhibidor de la necessitat d’expressió artística.  El procés des de l’exploració personal i grupal al compartir les obres.

 
Acompanyament dels aprenentatges
a l’adolescència (14/05/2022)

 

Els trets fonamentals i necessitats de l'etapa evolutiva. Les claus, aptituds i recursos de la relació adult i adolescent i de l'acompanyament en els processos d'aprenentatge. La consciència d'aprendre. El diàleg entre l'activitat autònoma enriquida per l'adult i l'activitat estructurada, tant a casa com a l'escola. La construcció de identitat individual a través del diàleg amb un mateix i a través del grup.

CALENDARI I HORARI

7 monogràfics independents en sessions en dissabte:
16 d'octubre, 13 de novembre 15 de gener, 12 de febrer 12 de març, 2 d'abril i 14 de maig

L'horari és de 9 a 14 h.

 

 

PLACES

El nombre màxim de participants per grup és de 25 persones.

 

APORTACIÓ ECONÒMICA I FORMES DE PAGAMENT

L'aportació econòmica per a monogràfic és de 50 €.

 

Per formalitzar la inscripció s'ha de fer un ingrés pel total de l'import del monogràfic o monogràfics que es vol assistir al número de compte que us facilitarem al rebre la seva sol·licitud d'inscripció.

 

Per assistir a les sessions cal estar al corrent dels pagaments.

En cas de no assistència a alguna o cap de les sessions no es retornaran els diners.

CONTACTE I INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció cal emplenar i enviar el següent formulari. Un cop el rebem ens posarem en contacte amb vosaltres.

Les teves dades s'han enviat correctament, moltes gràcies!

Al final de la Formació El Roure la cooperativa Experiència educativa El Roure SCCL, facilitarà un certificat a les participants.

Els monogràfics 2021-2022 compliran les mesures sobre les reunions de persones com a conseqüència de la Covid-19. Seguirem les recomanacions de les autoritats pertinents per garantir una formació segura a nivell sanitari.