top of page
logo_color GENERALITAT.png
CongresIndians.png

Savia. Curs I i II
 

Aprofundiment en educació viva

Ens endinsarem en els temes i aspectes fonamentals d’un acompanyament integral i respectuós del creixement dels infants des de la visió i pràctica pedagògica d’El Roure, enriquida pel compartir del grup.

 

Programa

CURS I 2022-2023
FONAMENTS PEDAGÒGICS

1. La família, eix vital de la criança.
(17/12/2022)
 • Història de vida i genograma.

 • Consciència dels patrons familiars heretats i transmesos.

 • Sistèmica familiar.

 

2. La comunitat educativa.
(21/01/2023)
 • Nou concepte d’escola.

 • Relació mares/pares i equip pedagògic.

 • Formes de participació de les famílies a l’escola.

 

3. El contacte amb la pròpia naturalesa.
(25/02/2023)
 • Les dimensions de la naturalesa humana i la maduració integral: aspectes físic, emocional, intel·lectual, espiritual.

 

4. La peculiaritat individual.
(16/04/2023)
 • Essència, dimensions naturals prioritàries i ego.

 • Aspectes passiu i actiu de les dimensions naturals.

 

5. L’experiència d’aprendre.
(22/04/2023)
 • El diàleg dintre-fora des de la pròpia necessitat. 

 • Desig individual i consciència de pertinença col·lectiva.

 • Coneixement d'un mateix, coneixement del món.

 • Aprenentatge autònom i acompanyat, voluntari i necessari.

 

6. Capacitats i dificultats en l’aprenentatge.
(06/05/2023)
 • Desenvolupar el potencial propi.

 • L’aprenentatge des de la particular naturalesa de cadascú i les diferents dimensions humanes.

 • Aprendre de la dificultat.

 

7. El rol de l'adult en la criança I.
(27/05/2023)
 • El paradigma patriarcal i les seves repercussions en  l’acompanyament a la criança. 

 • La percepció de les necessitats de l'infant. 

 • La relació entre l’adult i la criatura. El lloc de cadascú.
  L’espai de llibertat en el marc de seguretat dels límits. 

 • Anàlisi i reflexió sobre situacions.
   

8. El rol de l'adult en la criança II.
(03/06/2023)
 • Acompanyament de la dificultat.

 • La comunicació empàtica entre adult i criatura.

 • Anàlisi i reflexió sobre situacions.

9. L’acompanyament a mares i pares.
(17/06/2023)
 • La comunicació empàtica entre adults.

 • La relació entre casa i escola.

 • Recolzament a mares i pares; ritmes i límits.

 • El paradigma patriarcal i les seves repercussions en la relació casa-escola 
   

10. Presentacions de Projectes de recerca i síntesi del curs.
(01/07/2023)
 • Presentació dels projectes de recerca dels participants.

 • Síntesi del curs en grup.

 • Avaluació del curs i autoavaluació.

CURS II 2023-2024
PRÀCTICA PEDAGÒGICA

1. L’Equip pedagògic.
 • El lloc de l’equip dins la comunitat pedagògica.

 • Rols, funcions i organització del treball en equip.

 • Espais i recursos per  l’acompanyament de l’equip.
   

2. La participació de la família més enllà de la pròpia maternitat i paternitat.
 • Organització i representació del col·lectiu de famílies.

 • Els grups de pertinença: sentit i funcions.

 • Les comissions.

 • La comunicació amb l’equip pedagògic.
   

3. Els espais i materials.
 • Sentit i funcions dels espais. L’espai interior i exterior, l’espai d’intimitat i de sociabilitat. Els espais i l’activitat. 

 • Sentit i funcions dels materials. Els materials neutres i específics. Els materials  com a fruit i memòria del que succeeix.

 

4. Metodologia; des de la vivència cap a un aprenentatge holístic
 • Experiències  amb contingut i metodologia integral. Eines i recursos. Anàlisi i reflexió de situacions d’aprenentatge i la seva complexitat.

 • L’Activitat i l’aprenentatge. Activitat autònoma i activitat estructurada. Autoregulació en moviment. Tipus d’activitats.

 

5. L’etapa de 3 a 6 anys: de l’entorn familiar a la trobada amb l’altri.
 • Els trets fonamentals de l’etapa evolutiva.

 • Peculiaritats en l’acompanyament de l'etapa. El procés d’integració i l’acompanyament a mares i pares. 

 • L’activitat: formats d’activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió. 

 • Peculiaritats dels aprenentatges. La relació viva amb el currículum. 

 • Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

 

6. L’etapa de 7 a 12 anys: experimentar per comprendre, assimilar i adaptar-m’hi.
 • Els trets fonamentals de l'etapa evolutiva.

 • Peculiaritats en l’acompanyament de l'etapa. 

 • L’activitat: Formats d’activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió. 

 • Peculiaritats dels aprenentatges. La relació viva amb el currículum. La consciència d’aprendre. 

 • Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

 

7. L’etapa de 12 a 16 anys: cap a la plena autogestió individual i grupal.
 • El concepte sòcio-educatiu de l’adolescència en el nostre context.

 • Peculiaritats de l’etapa evolutiva. 

 • Trets característics de l’acompanyament que l’etapa necessita.

 • Acollir i dinamitzar la força del grup.

 • Activitats, currículum, recorreguts d’aprenentatge i avaluació en l’etapa.

 • Fent camí més enllà de El Roure: mirades i experiències.

 

8. La comunitat pedagògica en acció.
 • Els conceptes de comunitat pedagògica i d’organització viva.

 • La comunitat pedagògica extensa: experiències significatives d’interaccions amb l’entorn social entre famílies, nens i nenes i equips.

 • El lleure adequat per a infants i adolescents; la mirada des de l’escola.

 • Xarxes i afectivitat entre comunitats i persones.

 • Formacions i assessoraments de El Roure.

 • Presentació de la memòria de pràctiques.

 • Avaluació del curs i autoavaluació.

Informació

FACILITADORES 

 • Curs I. Begoña González

 • Curs II. Paco Robles i Clara Jiménez.

CALENDARI I HORARI
 

 • Durant el curs 2022-23 farem el CURS I; durant el curs 2023-24 convocarem el CURS II més un nou grup del CURS I

 • Sessions de 6,5 hores cadascuna.

 • Formació de 105 hores reconegudes.

 • L’horari és de 10 a 14 h i de 15 a 17.30 h.

PLACES

 • El número de places és de 20.

 • Grup obert. És possible incorporar-se una vegada començat el curs.

PRÀCTIQUES (optatives)
 

 • CURS I: Oferim una visita a l'escola en horari lectiu amb l'acompanyament d'una de les facilitadores del curs.

 • CURS II: Es tracta de conviure amb els nens i les nenes i amb l'equip pedagògic durant 20 h (4 dies) com a màxim, d’acord amb els criteris que s'explicaran personalment. 

 • L'equip farà l'acompanyament del grup de persones de pràctiques.

 • Les pràctiques es faran durant el mateix curs que s'ha fet la formació.

20191214_134441_edited.jpg

APORTACIÓ ECONÒMICA I FORMES DE PAGAMENT 
 

 • 1000€ pagament únic per curs

 • 1100€ pagament fraccionat per curs (desembre i març)

 • Parella (família). 1600€ pagament únic. 1660€ pagament fraccionat.

CERTIFICACIÓ

 • Al final de cada curs facilitarem un certificat emitido por L’experiència educativa El Roure SCCL. Com formació reconeguda per la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació), les persones amb la titulació corresponent podran accedir al certificat de la Generalitat que reconeix les hores de formació.

CONTACTE I INSCRIPCIÓ

 • Per formalitzar la inscripció cal enviar un email a:

formacions@elroure.org

 

645 61 18 24

645 38 98 22

Dll - Dv

de 9:30h a 13:30h i 16:30h a 19:30h.

IMG_0413.JPG

Testimonis

Una formació que m’ha endinsat a conèixer-me i a connectar amb l’essència del projecte El Roure. Un aprofundiment en com acompanyar als infants i a les seves famílies, tot compartint en grup. La tornaria a fer 50 vegades perquè crec que s’apren molt i et fa replantejar-te moltes coses.

Sandra

Aquesta formació va suposar un punt d’inflexió vital en la meva trajectòria docent. Em va canviar la mirada cap a la infància i els seus processos d’aprenentatge, em va oferir un espai vivencial, de recerca i reflexió grupal que em va ajudar a replantejar la meva manera de cuidar i acompanyar de forma holística als nens i nenes. L’escola, els seus espais, envoltats de natura i aquesta formació, avui en dia encara són una inspiració i un dels pilars que sustenten la meva feina com a mestra.

Mercè

Una formació molt enriquidora que em va aportar molt com a persona, com a mare i mare que educa a casa i com a professional d’acompanyament a infants i famílies en el marc escolar.

Blanca

bottom of page