top of page
CongresIndians.png

Savia. Curs I i II
 

Aprofundiment en educació viva

Ens endinsarem en els temes i aspectes fonamentals d’un acompanyament integral i respectuós del creixement dels infants des de la visió i pràctica pedagògica d’El Roure, enriquida pel compartir del grup.

 

CURS I 2023-2024
FONAMENTS PEDAGÒGICS

Formació Presencial.

8 Mòduls.
52 hores en total
(mòduls de 6,5h. en dissabte:10h-14h/15h-17,30h.)

Metodologia: combinem dinàmiques vivencials amb reflexió individual i grupal.
Dirigit a: mares, pares i docents, estudiants, i a tota persona interessada en la relació amb nenes/us i adolescents.

Facilita: Begoña González
Contacte: 645 611 824 formacions@elroure.org
PROGRAMA
1. Educar des del respecte a la vida que som.
18 de novembre 2023.

La vida s'encarrega que tots els éssers vius, els humans inclosos, desenvolupem el nostre particular potencial. Podem comprendre i observar aquesta dinàmica vital en les criatures i en nosaltres mateixes. Busquem educar sense interferir aquest impuls innat, sintonitzant amb ell i donant-li suport, des del reconeixement també del nostre propi potencial natural com a adultes.

 

 • L'educació des d'una visió holística; tot està connectat.

 • L'autoregulació, una dinàmica vital.

 • La criatura com a llavor; respectar i cuidar l'impuls vital.

 • Connectar amb la nostra força vital.

 

2. Conèixer-nos per a acompanyar-nos.
Conèixer-los per a acompanyar-los.
23 de desembre 2023.

Educar respectant la dinàmica de la vida implica acostar-nos a conèixer la naturalesa de l'ésser humà com a ésser viu i la naturalesa peculiar de cada persona. Aquest acostament ens permetrà reconèixer la nostra pròpia mirada i acostar el nostre acompanyament a la naturalesa particular que percebem en cada criatura.
 

 • La naturalesa humana; essència, herència, ego.

 • Dimensions de la naturalesa humana: física-energètica, emocional, mental, espiritual.

 • Aspectes passiu i actiu de les dimensions naturals.

 • La pròpia naturalesa; la peculiaritat individual.

 

3. La família, petjada fonamental.
Acostament a la sistèmica familiar.
27 de gener 2024.

​La mare i el pare són determinants en la vida de cada persona, també les relacions dins del sistema familiar i els fets més rellevants de la seva història. És important conèixer les claus que donen equilibri i tranquil·litat a cada individu ja la totalitat del sistema familiar. Com afecten els patrons familiars? Podem reconèixer-los per a ser conscients del que aporten i del que limiten als nens.

 

 • Història de vida i genograma.

 • Patrons familiars heretats i transmesos.

 • Sistèmica familiar.

 • Cura personal, cuidat com a parella, cuidat com a família.

 

4. L'experiència d'aprendre I; l'impuls innat i les seves particularitats.
17 de febrer 2024.

Aprendre és una dinàmica innata de supervivència i desenvolupament del propi potencial. Necessitem alliberar aquesta experiència natural, contínua i holística, de les creences culturals que la limiten. Podem observar aquesta dinàmica, conèixer-la, reconèixer les seves peculiaritats en cada criatura. També podem integrar en l'experiència d'aprendre el conflicte, l'error i la dificultat, com a oportunitats de canvi i aprenentatge no reconeguts en la nostra cultura.

 • Impuls innat permanent; curiositat, creativitat, sorpresa.

 • El diàleg dins-fora des de la pròpia necessitat.

 • Processos holístics interconnectats de cos, emoció i ment.

 • Desenvolupar el propi potencial, aprendre de l'aliè, transformar-se.

 • L'aprenentatge des de la naturalesa individual i les dimensions humanes.

 • Aprendre del conflicte, la dificultat i l'error.

 • Anàlisi i reflexió sobre situacions reals.

5. L'experiència d'aprendre II; un entorn nutritiu per a cuidar-la.
16 de març 2024.

 

La curiositat natural i l'impuls d'aprendre estan desperts en tot moment, en qualsevol situació quotidiana i es desenvolupen de diferents formes. Necessitem crear entorns favorables a aquesta experiència, tant a casa com a l'escola, i aprendre a generar propostes obertes, que incloguin cos, cor i ment i els diferents àmbits de la cultura. Podem també integrar la riquesa del present quotidià i atendre el que està viu en cadascú a cada moment.

 

 • Condicions que afavoreixen l'aprendre. Idees que ho limiten.

 • Metodologies naturals de l'aprendre.

 • Interès individual i pertinença col·lectiva.

 • Rols i dinàmiques grupals.

 • Aprenentatge holístic i interdisciplinari.

 • Coneixement de si mateix i coneixement del món.

 • Aprenentatge autònom i acompanyat, voluntari i necessari.

 • Escola com a comunitat educativa oberta; tot educa, tots eduquem.

 • Com generar experiències d'aprenentatge holístic a casa.

 • Anàlisi i reflexió sobre situacions reals.

 

6. Acompanyar I; Comunicació respectuosa i conscient amb nens, nenes i adolescents.
20 d'abril 2024.

Busquem una comunicació amb les criatures basada en una expressió autèntica i en una escolta empàtica, des de la presència i des de la nostra sana autoritat. Necessitem integrar aquest nivell de comunicació amb nosaltres mateixes i entre adultes per a poder oferir-ho a les criatures, facilitar-los així que gestionin les seves emocions i pensaments per a connectar amb les seves legítimes necessitats.

 • A què cridem acompanyar; autonomia i guia.

 • Dificultats de l'acompanyar.

 • La comunicació conscient i empàtica; escolta i expressió.

 • Gestió de les sensacions, emocions i pensaments.

 • Cap a una percepció directa.

 • Les necessitats de cada nena/o.

 • Anàlisi i reflexió sobre situacions reals.

 

7. Acompanyar II; sana autoritat i límits que deixen créixer (il·limitadament).
25 de maig 2024.

 

Sovint els adults que cuidem a nenes, nens i adolescents, estem confusos entre deixar-los sense referències en nom de la llibertat i el respecte, imposar restriccions excessives, intentar convèncer o negociar quan la situació ens desborda. Volem explorar el lloc d'una sana autoritat i vinculació amorosa que proporcioni la seguretat i confiança que necessiten les criatures.

 • La relació entre l'adult i la criatura; el lloc de cadascun.

 • L'autoritat sana; presència, confiança, acolliment, límit.

 • Els límits naturals.

 • Acompanyar la dificultat; conflictes, agressivitat, rabietas, bloquejos, etc.

 • Anàlisis i reflexió sobre situacions reals.

8. Projectes de recerca i síntesi del curs.

1 de juny 2024.

Des de la primera sessió convidem a desenvolupar una exploració individual o grupal sobre algun dels aspectes tractats que hagi estat especialment significatiu. Compartirem en grup aquests projectes, que poden ser interdisciplinaris i interactius. També obrirem l'última sessió al col·loqui sobre audiovisuals recomanats i a sintetitzar el més fonamental del curs.
​​
 • Presentació de projectes de recerca dels participants.
 • Col·loqui sobre audiovisuals.
 • Síntesi grupal del curs.
 • Avaluació del curs i autoavaluació.

CURS II 2023-2024
PRÀCTICA PEDAGÒGICA

Formació Presencial.

8 Mòduls.
52 hores en total
(mòduls de 6,5h. en dissabte:10h-14h/15h-17,30h.)

Metodologia: combinem dinàmiques vivencials amb reflexió individual i grupal.
Dirigit a: mares, pares i docents, estudiants, i a tota persona interessada en la relació amb nenes/us i adolescents.

Facilita: Begoña González
Contacte: 645 611 824 formacions@elroure.org
PROGRAMA
1. L’Equip pedagògic.
7 d'octubre 2023.
 • El lloc de l’equip dins la comunitat pedagògica.

 • Rols, funcions i organització del treball en equip.

 • Espais i recursos per  l’acompanyament de l’equip.

   

2. La participació de la família més enllà de la pròpia maternitat i paternitat.
4 de novembre 2023.
 • Organització i representació del col·lectiu de famílies.

 • Els grups de pertinença: sentit i funcions.

 • Les comissions.

 • La comunicació amb l’equip pedagògic.

   

3. Els espais i materials.
2 de desembre 2023.
 • Sentit i funcions dels espais. L’espai interior i exterior, l’espai d’intimitat i de sociabilitat. Els espais i l’activitat. 

 • Sentit i funcions dels materials. Els materials neutres i específics. Els materials  com a fruit i memòria del que succeeix.

 

4. Metodologia; des de la vivència cap a un aprenentatge holístic.
13 de gener 2024.
 • Experiències  amb contingut i metodologia integral. Eines i recursos. Anàlisi i reflexió de situacions d’aprenentatge i la seva complexitat.

 • L’Activitat i l’aprenentatge. Activitat autònoma i activitat estructurada. Autoregulació en moviment. Tipus d’activitats.

 

5. L’etapa de 3 a 6 anys: de l’entorn familiar a la trobada amb l’altre.
17 de febrer 2024.
 • Els trets fonamentals de l’etapa evolutiva.

 • Peculiaritats en l’acompanyament de l'etapa. El procés d’integració i l’acompanyament a mares i pares. 

 • L’activitat: formats d’activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió. 

 • Peculiaritats dels aprenentatges. La relació viva amb el currículum. 

 • Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

 

6. L’etapa de 7 a 12 anys: experimentar per comprendre, assimilar i adaptar-me.
2 de març 2024.
 • Els trets fonamentals de l'etapa evolutiva.

 • Peculiaritats en l’acompanyament de l'etapa. 

 • L’activitat: Formats d’activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió. 

 • Peculiaritats dels aprenentatges. La relació viva amb el currículum. La consciència d’aprendre. 

 • Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

 

7. L’etapa de 12 a 16 anys: cap a la plena autogestió individual i grupal.
6 d'abril 2024.
 • El concepte sòcio-educatiu de l’adolescència en el nostre context.

 • Peculiaritats de l’etapa evolutiva. 

 • Trets característics de l’acompanyament que l’etapa necessita.

 • Acollir i dinamitzar la força del grup.

 • Activitats, currículum, recorreguts d’aprenentatge i avaluació en l’etapa.

 • Fent camí més enllà de El Roure: mirades i experiències.

 

8. La comunitat pedagògica en acció.
4 de maig 2024.
 • Els conceptes de comunitat pedagògica i d’organització viva.

 • La comunitat pedagògica extensa: experiències significatives d’interaccions amb l’entorn social entre famílies, nens i nenes i equips.

 • El lleure adequat per a infants i adolescents; la mirada des de l’escola.

 • Xarxes i afectivitat entre comunitats i persones.

 • Formacions i assessoraments de El Roure.

 • Presentació de la memòria de pràctiques.

 • Avaluació del curs i autoavaluació.

Informació

FACILITADORES 

 • Curs I. Begoña González.

 • Curs II. Begoña González.

CALENDARI I HORARI
 

 • Durant el curs 2022-23 farem el CURS I; durant el curs 2023-24 convocarem el CURS II més un nou grup del CURS I

 • Sessions de 6,5 hores cadascuna.

 • Formació de 105 hores reconegudes.

 • L’horari és de 10 a 14 h i de 15 a 17.30 h.

PLACES

 • El número de places és de 20.

 • Grup obert. És possible incorporar-se una vegada començat el curs.

PRÀCTIQUES (optatives)
 

 • CURS I: Oferim una visita a l'escola en horari lectiu amb l'acompanyament d'una de les facilitadores del curs.

 • CURS II: Es tracta de conviure amb els nens i les nenes i amb l'equip pedagògic durant 20 h (4 dies) com a màxim, d’acord amb els criteris que s'explicaran personalment. 

 • L'equip farà l'acompanyament del grup de persones de pràctiques.

 • Les pràctiques es faran durant el mateix curs que s'ha fet la formació.

APORTACIÓ ECONÒMICA I FORMES DE PAGAMENT 
 

 • 800€ Pagament únic (al setembre tant per a Savia I com Savia II)

 • 900€ Pagament fraccionat per curs (septembre i febrer)

 • Parella (família). 1400€ pagament únic. 1500€ pagament fraccionat.

CERTIFICACIÓ

 • Al final de cada curs facilitarem un certificat emitido por L’experiència educativa El Roure SCCL.

CONTACTE I INSCRIPCIÓ

 • Per formalitzar la inscripció cal enviar un email a:

formacions@elroure.org

 

645 61 18 24

645 38 98 22

Dll - Dv

de 9:30h a 13:30h i 16:30h a 19:30h.

20191214_134441_edited.jpg
IMG_0413.JPG

Foto: Paula Casanova

Testimonis

Una formació que m’ha endinsat a conèixer-me i a connectar amb l’essència del projecte El Roure. Un aprofundiment en com acompanyar als infants i a les seves famílies, tot compartint en grup. La tornaria a fer 50 vegades perquè crec que s’apren molt i et fa replantejar-te moltes coses.

Sandra

Aquesta formació va suposar un punt d’inflexió vital en la meva trajectòria docent. Em va canviar la mirada cap a la infància i els seus processos d’aprenentatge, em va oferir un espai vivencial, de recerca i reflexió grupal que em va ajudar a replantejar la meva manera de cuidar i acompanyar de forma holística als nens i nenes. L’escola, els seus espais, envoltats de natura i aquesta formació, avui en dia encara són una inspiració i un dels pilars que sustenten la meva feina com a mestra.

Mercè

Una formació molt enriquidora que em va aportar molt com a persona, com a mare i mare que educa a casa i com a professional d’acompanyament a infants i famílies en el marc escolar.

Blanca

bottom of page