El Roure és un espai de trobada i acompanyament entre famílies i equip pedagògic entorn de l’experiència de la criança infantil. Aquest acompanyament té dos vessants: d’una banda, un ambient respectuós i ric en vivències per a les nenes i els nens en un context col•lectiu i, de l’altra, una comunicació amb mares i pares que convidi a l’observació, la percepció sensible i la reflexió per donar suport i enriquir l’experiència de criança dels fills.